Işık Sürücü Kursu
Trafik ve Çevre Bilgisi Deneme Testi 9
   
1 Aşağıdakilerden hangisiğ şehirler arası kara yollarını düzenlemek ve işaretlemekle görevlidir?
 
A Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
B Karayolları Genel Müdürlüğü
C Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
D Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
   
2 Ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıt sürücüsüne ne denir?
 
A Hizmetli
B Araç sahibi
C Şoför
D Aracı işleten
   
3 Taşıt yolunun trafik işaretleri ile belirlenerek yayaların karşıya geçmesi için ayrılmış bölümüne ne denir?
 
A Yaya yolu
B Yaya geçidi
C Platform
D Geçiş yolu
   
4 Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne denir?
 
A Azami toplam ağırlık
B Yüklü ağırlık
C Taşıma sınırı
D Gabari
   
5 Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sürücüye ne yapılır?
 
A Masraf ödetilir ve para cezası verilir.
B Trafikten ömür boyu men edilir.
C 6 ay hapis cezası verilir.
D Sürücü belgesi geri alınır.
   
6 Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
 
A Yavaşlamalıdır.
B Durmalıdır.
C Dikkatli geçmelidir.
D Kalkışa hazırlanmalıdır.
   
7
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Yol bütün yönlere kapalıdır.
B Yol ön ve arka taraftaki trafiğe açıktır.
C Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
D Yol bütün yönlere açıktır.
   
8
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Yol kenarında besi çiftliği bulunduğunu
B Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığını
C Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
D Ehli hayvanların yola çıkabileceğini
   
9
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Kontrolsüz kavşağı
B Dönel kavşak yaklaşımını
C Demir yolu geçidini
D Ana yol - tali yol kavşağını
   
10 Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?
 
A
B
C
D
   
11
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
 
A Geri gitmeyi
B Sola dönmeyi
C “U” dönüşü yapmayı
D Ada etrafında dönmeyi
   
12 Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
 
A
B
C
D
   
13 Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
 
A
B
C
D
   
14 Koşulların uygun olması hâlinde sürücüler kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilirler?
 
A İki şeridi birden kullanabilirler.
B Önlerindeki araçları geçebilirler.
C Sol şeritte sürekli seyredebilirler.
D Diğer şerite geçemezler.
   
15 Uyuşturucu bağımlıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
A Bu kişilere sürücü belgesi verilmez.
B Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
C Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alınır.
D Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar.
   
16 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleriğ 24 saatlik bir süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
 
A 5
B 4,5
C 4
D 3,5
   
17 Tek yönlü yollarda şerit değiştirme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek
B Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vermek
C Arkadan gelen araçları ikaz edip yavaşlatmak
D Girilecek şerit boşsa işaret vermeden geçmek
   
18 Aşağıdakilerden hangisi çok şeritli yollarda geçme ve dönme dışında en sağ şeritten gitmek zorundadır?
 
A Kamyon
B Otomobil
C Otobüs
D Motosiklet
   
19
1. Işıklı trafik işaret cihazı
2. Trafik işaret levhası
3. Yer işaretleri
4. Trafik polisi
Sürücülerin yukarıdakilere uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?
 
A 1-2-3-4
B 1-4-2-3
C 4-1-2-3
D 4-2-3-1
   
20 Sürücüler, araçlarının hızını aşağıdakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadırlar?
 
A Aracın markasına, modeline ve tipine göre
B Aracın fennî muayeneden geçip geçmediğine göre
C Sürücünün sağlık ve zindelik durumuna göre
D Aracın cinsine, yolğ hava, görüş, yük ve trafik durumuna göre
   
21 Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
 
A 20
B 30
C 40
D 50
   
22 Araçların cinslerine göre değişmekle birlikte en yüksek hız sınırları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Şehir içinde (km/saat)Otoyolda (km/saat)
 
A 50 120
B 80 110
C 90 110
D 60 130
   
23 Seyir hâlinde iken öndeki aracı takip mesafesi en az ne kadar olmalıdır?
 
A Araç boyunun iki katı
B Araç ağırlığının üç katı
C Araç hızı kadar
D Araç hızının yarısı
   
24 Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
C Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
D Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
   
25
Şekildeki geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
A 2 ve 3 numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır.
B 1 numaralı araç izlediği şeridin sağına yanaşmamıştır.
C 2 numaralı araç arkadan gelen trafiği kontrol etmemiştir.
D 3 numaralı aracın geçiş yapması yanlıştır.
   
26 Aşağıdaki durumların hangisinde hız artırılır?
 
A Öndeki araç geçilirken
B Kavşaklara yaklaşırken
C Bir başka araç tarafından geçilirken
D Sağa veya sola dönerken
   
27 Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır?
 
A Gireceği şeridi gösteren dönüş ışıklarını kullanmamak
B Geçilen aracı kontrol etmeden sağ şeride girmek
C Başka araçları geçmeye çalışan araçları geçmemek
D Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç geçmek
   
28
1- Hız azaltılır.
2- İşaret verilir.
3- Dar kavisle dönülür.
4- Yolun sağına yanaşılır.
Sağa dönmek isteyen sürücü yukarıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
 
A 2-4-1-3
B 1-2-3-4
C 4-2-1-3
D 1-4-2-3
   
29 Kamyonların, otobüslerin veya römork takılı araçların geri manevrasını çevre koşulları nedeniyle emniyetle yapamayan sürücüler ne yapmalıdır?
 
A Aşağıya inip bir süre beklemelidir.
B Akan trafiği durdurmalıdır.
C Geri manevradan vazgeçmelidir.
D Bir gözcü bulundurmalıdır.
   
30 Kavşaklarda sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
SağaSola
 
A GenişDar
B Dar Geniş
C Dar Dar
D Geniş Geniş
   
31
Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır?
 
A Geçiş hakkını yayaya vermelidir.
B Korna çalıp yayayı durdurmalıdır.
C Yayanın yola girmesini önlemelidir.
D Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
   
32
Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?
 
A 2-3-4-1
B 3-4-1-2
C 1-3-4-2
D 4-1-2-3
   
33 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A Otobüs sürücüsü, otomobile
B Otomobil sürücüsü, otobüse
C Beridi daralmış olan, diğerine
D Azami ağırlığı az olan, diğerine
   
34 1. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
2. Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
 
A 1. yanlış 2. doğrudur.
B Her ikisi de yanlıştır.
C 1. doğru 2. yanlıştır.
D Her ikisi de doğrudur.
   
35 Araçların durma ve duraklama hâlleri dışında, genel olarak uzun süre bekletilmek üzere bırakılmasına ne denir?
 
A Duraklama
B Park etme
C Manevra
D Bekleme
   
36 Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?
 
A Birkaç defa selektör yaparak
B Birkaç defa korna çalarak
C Acil uyarı ışıklarını yakarak
D Dönüş ışıklarını yakarak
   
37 Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapmak yasaktır?
 
A Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek veya çektirmek
B Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
C Freni bozuk aracı çeki demiriyle bağlayıp çekmek
D Kamyon ile kamyoneti çekmek veya çektirmek
   
38 Sürücünün hangi davranışı tedbirsiz ve saygısız araç sürme suçu sayılmaz?
 
A Kırmızı ışıkta geçmek
B Yayalara su sıçratmak
C Sigara külü ve izmaritlerini yola dökmek
D Keyfi olarak taşıt trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek
   
39 Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yanması neyi bildirir?
 
A Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
B Öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
C Taşıtın geri manevra yaptığını
D Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
   
40 Görevli kişi veya ışıklı trafik cihazı bulunmayan ancak diğer bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
 
A Yavaşlamaları
B Yayaları ikaz ederek geçmeleri
C Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
D Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
   
41 Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A Yüklerin bağlanması
B Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
   
42 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
 
A Alkollü olarak araç kullanmak
B Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak
C Hız sınırlamalarına uymamak
D Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
   
43 Otoyollardaki “OGS” logosu neyi gösterir?
 
A Otomatik geçiş sistemi uygulayan gişeyi
B Acil haberleşme cihazlarının yerini
C Hızlanma şeridini
D Yakıt istasyonlarının yerini
   
44
Şekildeki taşıt yolundan karşıya geçmek isteyen yayanın, bulunduğu yere 100 metre mesafe içinde yaya geçidi yoksa aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Duramayacak kadar yaklaşmış olan taşıta geçiş hakkı vermesi
B Taşıt yoluna girmeden önce sağdan gelen trafiği kontrol etmesi
C Dikkatli ve en kısa sürede geçmesi
D Önce yolun solunu, yolun ortasında ise sağını kontrol ederek geçmesi
   
45 Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
 
A Sürücü belgesi
B Tescil belgesi
C Araç imalat belgesi
D Servis bakım belgesi
   
46 B sınıfı sürücü belgesiyle, aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
 
A Otomobil
B Kamyonet
C Motosiklet
D Minibüs
   
47 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?
 
A Zorunlu bir sebep olmadıkça yavaş sürmek
B Öndeki aracı yakından takip etmek
C Hız sınırlarına uymamak
D Dönüş manevralarını yanlış yapmak
   
48 Trafik zabıtasına, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Hafif hapis cezası
B Para cezası ve ceza puanı
C Aracına el konma
D Trafikten men etme
   
49 Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Ses tonunun sabit olması
B Korkutmadan uyarması
C Uyarı amacı dışında kullanılması
D Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması
   
50 Sürücüler şehirler arası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?
 
A Şehir haritası
B Şehir planı
C Kara yolları haritası
D Şehir krokisi

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042468 Ortalama : 289.33 Kişi/Gün Bugün : 154 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com