Işık Sürücü Kursu
Trafik ve Çevre Bilgisi Deneme Testi 8
   
1 Aşağıdakilerden hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur?
 
A İçişleri Bakanlığının
B Millî Eğitim Bakanlığının
C Dışişleri Bakanlığının
D Ulaştırma Bakanlığının
   
2 Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılmasına ne denir?
 
A Terminal
B Garaj
C Durak
D Park etme
   
3
Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara yollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 
A Bağlantı yolu Tali yol
B Ana yol Tali yol
C Bölünmüş kara yolu Bağlantı yolu
D İki yönlü kara yolu Tek yönlü kara yolu
   
4 Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı kara yoluna iki yönlü kara yolu denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar iki yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
 
A
B
C
D
   
5
Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir?
 
A Tali yol kavşağına yaklaştığını
B Bölünmüş yola gireceğini
C İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığını
   
6 Aşağıdaki araçlardan hangisi iş makinesidir?
 
A Kamyon
B Biçerdöver
C Otobüs
D Minibüs
   
7 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?
 
A
B
C
D
   
8
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil sonrası sarı ışık yandığında, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?
 
A Kırmızı
B Sarı
C Yeşil
D Yanıp sönen kırmızı
   
9
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur?
 
A Virajlı
B Kasisli
C Kaygan
D Eğimli
   
10 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?
 
A
B
C
D
   
11
Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?
 
A Hız sabit tutulur, geçme yasağına uyulur.
B Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur.
C Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
D Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
   
12
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Kontrollü demir yolu geçidi
B Otoyol başlangıcı
C Ana yol - tali yol kavşağı
D Geçme yasağı sonu
   
13
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Sağa dönülmez
B Sola zorunlu yön
C Sağa zorunlu yön
D Sola dönülmez
   
14 Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
 
A
B
C
D
   
15
Şekildeki kara yolunda aşağıdakilerden hangisi şeridi ifade eder?
 
A 1 numaralı taşıtın gidiş yönüne göre sağındaki çizgi
B 1 ve 2 numaralı taşıtlar arasındaki devamlı iki çizgi
C 1, 2 ve 3 numaralı taşıtların seyrettikleri yol bölümleri
D Taşıt yolu üzerindeki kesik çizgiler
   
16 Aşağıdakilerin hangisinde, yoldaki çizgiler taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getirir?
 
A
B
C
D
   
17 Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü trafikten men edilir?
 
A Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse
B Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
C Taşıma sınırından fazla yolcu almışsa
D Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
   
18 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
 
A Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
B Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
C Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
   
19 Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
 
A Işıklı trafik cihazına
B Yer ve yön denetlemelerine
C Trafik görevlisine
D Trafik işaret levhalarına
   
20 Römork takmış bir otomobilin azami hızı, römorksuz hâline göre saatte kaç kilometre daha az olmalıdır?
 
A 10
B 15
C 20
D 25
   
21 Kara yollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Otobüs
B Otomobil
C Minibüs
D Kamyonet
   
22 Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmelidir?
 
A 20
B 30
C 35
D 40
   
23
Şekildeki kara yolu kesiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A 1. aracın 2. araca takip mesafesince yaklaşması
B 1. aracın 2. aracı geçmeye çalışması
C 3. aracın dönemece girerken hızını azaltması
D 2. aracın dönemece girerken hızını azaltması
   
24 Aşağıdakilerden hangisi araç geçme işleminin son basamağıdır?
 
A Aynadan geçilmekte olan aracı izlemek
B Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek
C Sağ şeride girmek
D Takip mesafesi kadar önceden sol şeride girmek
   
25 Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A Bulunduğu şeridi izlemelidir.
B Hızını artırmalıdır.
C Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.
D Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
   
26
Sola dönüş yapmak isteyen 3 nolu taşıt sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Hızını artırıp 4 nolu taşıtın önüne geçmesi
B 1 ve 2 numaralı taşıtların geçmesini beklemesi
C Gidişe ayrılan yolun soluna yaklaşması
D Dönüşü geniş kavisli yapması
   
27
Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?
 
A Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B Hızlarını azaltmaları
C Dar bir kavisle dönüş yapmaları
D Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
   
28 Kavşaklarda sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
SağaSola
 
A GenişDar
B DarGeniş
C DarDar
D GenişGeniş
   
29
Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalıdır.
B Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
D Hızını artırıp kavşağa girmelidir.
   
30 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
 
A Kara yolunun temizliğinde kullanılan araçlar
B Acil hasta veya yaralı taşıyan araçlar
C Toplu taşıma araçları
D Gümrük muhafaza araçları
   
31 İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
 
A Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
B Hız azaltmak için frene basması
C Vitesi boşa alması
D Düşük hızla seyretmesi
   
32 Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A Uygun hızla seyretmek
B Vites küçültmek
C Yavaşlamak
D Yolcu indirmek ve bindirmek
   
33 Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
 
A Yakını gösteren ışıklar
B Park ışıkları
C Acil uyarı ışıkları
D Dönüş ışıkları
   
34 Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C Okul taşıtını geçmemelidir.
D Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
   
35 Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A Öndeki aracın geçilmesi
B Bariyer kapalı ise durulması
C Hızın azaltılması
D Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
   
36 Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B Gabarinin aşılması
C Araç dengesinin korunması
D Trafik güvenliğinin dikkate alınması
   
37 Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
 
A 100
B 110
C 120
D 130
   
38 Erişme kontrollü kara yolunda aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
 
A Park etme
B Duraklama
C Geri gitme
D Şerit değiştirme
   
39 Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Etkili şekilde korna çalmalıdır.
B Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
C Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.
D Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
   
40 Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerin hangisinde görülür?
 
A Yayada
B Sürücüde
C Yolcuda
D Yolda
   
41 Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?
 
A Gümrük giriş belgesi ve tescil plakası
B Araç işletme belgesi ve tescil plakası
C İmalat belgesi ve araç tadilat belgesi
D Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası
   
42 Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
43 “C” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
 
A Kamyon
B Minibüs
C Kamyonet
D Otobüs
   
44 Aşağıdaki durumların hangisinde, motorlu araçların kara yolunda sürülmesi yasaktır?
 
A Sürülecek araç başkasına aitse
B Kasko sigortası yaptırılmamışsa
C Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
D Aracın bakım süresi geçmişse
   
45 Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
 
A Otomobil
B Otobüs
C Çekici
D Kamyonet
   
46 Kazaya karışan sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?
 
A İlk yardım önlemlerini almakla
B Kaza ile ilgili iz ve delilleri gösteren krokiyi çizmekle
C Başka bir kaza olmasın diye yolu trafiğe kapatmakla
D Trafiğin akışını sağlamak için kaza yapan araçları kaldırmakla
   
47 Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
 
A Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
B Taşıma sınırı altında yük taşımak
C Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
D Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
   
48 Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması mecburi değildir?
 
A Otobüs – Çekici
B Otomobil – Taksi otomobil
C Motosiklet – Motorlu bisiklet
D Minibüs – Kamyonet
   
49 Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?
 
A Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
B Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
C Araç egzozlarının patlak veya tıkanık olması
D Araca gereğinden fazla yolcu alınması
   
50 Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi ekonomi ve çevre yönünden yarar sağlar?
 
A Araç modellerini ve fiyatlarını
B Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
C Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
D Trafik suçuna verilen para cezalarını

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042377 Ortalama : 289.31 Kişi/Gün Bugün : 63 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com