Işık Sürücü Kursu
Trafik ve Çevre Bilgisi Deneme Testi 7
   
1 Aşağıdakilerin hangisinde Karayolları Trafik Kanunu uygulanmaz?
 
A Otoyollarda
B Kara yolu dışındaki kamuya açık alanlarda
C Bölünmüş kara yollarında
D Deniz yollarında
   
2 Ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıt sürücüsüne ne denir?
 
A Hizmetli
B Araç sahibi
C Şoför
D Aracı işleten
   
3 Taşıt yolunun trafik işaretleri ile belirlenerek yayaların karşıya geçmesi için ayrılmış bölümüne ne denir?
 
A Yaya yolu
B Yaya geçidi
C Platform
D Geçiş yolu
   
4 Öğrenciler ile gözetici ve hizmetlilerin taşınmasında kullanılan araca ne ad verilir?
 
A Personel servis aracı
B Eğitim aracı
C Okul taşıtı
D Özel taşıt
   
5 Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sürücüye ne yapılır?
 
A Masraf ödetilir ve para cezası verilir.
B Trafikten ömür boyu men edilir.
C 6 ay hapis cezası verilir.
D Sürücü belgesi geri alınır.
   
6 Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
 
A Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
C Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
   
7 Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin görevlerinden biri değildir?
 
A Trafiği düzenlemek
B Kaza tespit tutanağı düzenlemek
C Sürücüleri denetlemek
D Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
   
8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 
A Tünele
B Alt geçide
C Karavanlı park yerine
D Gençlik kampına
   
9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
 
A Bisikletlilerin yavaş gitmesi gerektiğini
B Bisikletlilerin yaya yolunu kullanabileceklerini
C Bisikletlilere ait bir yolun bulunduğunu
D Bisikletlilerin karşıya geçebileceğini
   
10
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Demir yolu geçidini
B Dönel kavşak yaklaşımını
C Kontrolsüz kavşağı
D Taşıtların giremeyeceğini
   
11 Aşağıdakilerden hangisi “ana yol-tali yol kavşağı” ile ilgili trafik işareti değildir?
 
A
B
C
D
   
12 Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
 
A
B
C
D
   
13 Aşağıdakilerden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” işaretidir?
 
A
B
C
D
   
14 Uyuşturucu bağımlıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
A Bu kişilere sürücü belgesi verilmez.
B Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar.
C Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alınır.
D Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
   
15 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
 
A 6
B 7
C 8
D 9
   
16 Aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirmek yasaktır?
 
A Durma ve duraklamada
B Geçme ve park etmede
C Kavşağa gelindiğinde
D Sağa ve sola dönmede
   
17 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?
 
A Trafik ışıkları
B Trafik levhaları
C Yer işaretleri
D Trafik görevlisi
   
18 Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?
 
A 70
B 80
C 90
D 100
   
19 Tünellere ve dar köprülere yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları uygundur?
 
A Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B Önündeki aracı geçmesi
C Hızını artırması
D Hızını azaltması
   
20
Şekildeki trafik ve yol durumuna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 
A 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
B 2 numaralı aracın hızlanması
C 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı sollaması
D 1 numaralı aracın karşı şeride geçmesi
   
21 Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Tramvayların sol yanından geçilemez.
B Sağ banketten geçiş için yararlanılabilir.
C Geçme sırasında hız sınırı ihlaline ceza verilmez.
D Çok şeritli yollarda sağ şeritten hızlı gitme geçme sayılmaz.
   
22 Aşağıdakilerden hangisinde araçların dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
 
A Şerit değiştirmelerde
B Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D Sürücülere geç mesajının verilmesinde
   
23 Işıksız kavşağa giren sürücü, sola dönüşe geçtiği sırada, geçiş hakkını kime vermek zorundadır?
 
A Arkadan gelen ve sağa dönmek isteyen araçlara
B Karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış araçlara
C Arkadan gelen ve sola dönmek isteyen araçlara
D Soldan gelen araçlara
   
24 Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
 
A Bağlantı yolunda seyrederken
B Tek yönlü yollarda park ederken
C İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
D Tek yönlü yollarda duraklarken
   
25 Römork takılı aracın geri manevrasını, çevre koşulları nedeniyle emniyetle yapamayan sürücü ne yapmalıdır?
 
A Aşağıya inip bir süre beklemelidir.
B Akan trafiği durdurmalıdır.
C Geri manevradan vazgeçmelidir.
D Bir gözcü bulundurmalıdır.
   
26
Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
B Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C Geçiş hakkını 1 numaralı araç sürücüsüne vermelidir.
D Hızlanıp yola çıkmalıdır.
   
27 Aşağıdaki araçların görev sırasında bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde, ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
 
A Cankurtaran
B İtfaiye aracı
C Trafik hizmet aracı
D Sivil savunma aracı
   
28
Şekildeki durum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir.
B 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.
C 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.
D 2 numaralı araç sürücüsü 1 numaralı araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmalıdır.
   
29
Şekle göre geçiş hakkı sırası ne olmalıdır?
 
A 1 - 2 - 3
B 2 - 1 - 3
C 3 - 1 - 2
D 3 - 2 - 1
   
30 Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
 
A Park etmek
B Kırmızı ışıkta beklemek
C Yük boşaltmak
D Yolcu indirmek ve bindirmek
   
31 Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
 
A 15
B 20
C 25
D 30
   
32 Geceleri ışıkların kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
B Park veya sis ışıkları ile seyretmek
C Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
D Aydınlatılmamış tünellerde uzağı gösteren ışıkları yakmak
   
33 Dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
 
A 30
B 20
C 10
D 5
   
34 Arızalı aracın ışık donanımı bozuk ise aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 
A Çeken araca gündüz kırmızı bez asılmalı
B Çeken araca gece kırmızı yansıtıcı konulmalı
C İki araç arasına gece kırmızı ışık, gündüz kırmızı bez konulmalı
D Çekilen aracın arkasına gündüz kırmızı bez, gece kırmızı yansıtıcı konulmalı
   
35 Sürücü için hangisi trafik suçudur?
 
A Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
B Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak
D Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
   
36 Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yanması neyi bildirir?
 
A Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
B Öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
C Taşıtın geri manevra yaptığını
D Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
   
37 Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
 
A Yavaşlamaları
B Yayaları ikaz ederek geçmeleri
C Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
D Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
   
38 Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafede işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
 
A Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
B Kapaklarının kapalı tutulması
C Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
D Araç üzerinin kapalı olması
   
39 Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?
 
A Çekiciler
B Lastik tekerlekli traktörler
C Bisikletler
D Motorsuz araçlar
   
40 Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
 
A 100
B 110
C 120
D 130
   
41 Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerin hangisinde görülür?
 
A Yayada
B Sürücüde
C Yolcuda
D Yolda
   
42 “Trafikte tekrar yoktur.” sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
 
A Trafikteki hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğurur.
B Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden oluşturulamaz.
C Her yolculuk, sürücüye ayrı bir deneyim kazandırır.
D Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanılmak istenmez.
   
43 Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
 
A Sürücü belgesi
B Tescil belgesi
C Araç imalat belgesi
D Servis bakım belgesi
   
44 Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
 
A Sigorta süresinin bitmesi
B Sahip değiştirmesi
C Üzerinde teknik değişiklik yapılması
D Tescil belgesinin değişmesi
   
45 Motorlu araçların, aşağıdaki hâllerin hangisinde kara yolunda sürülmesi yasaktır?
 
A Sürülecek araç başkasına ait ise
B Kasko sigortası yaptırılmamış ise
C Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değil ise
D Aracın bakım süresi geçmiş ise
   
46 Aşağıdaki araçlardan hangisine “koltuk ferdi kaza sigortası” yaptırılması zorunludur?
 
A Otomobil
B Otobüs
C Çekici
D Kamyonet
   
47 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
 
A Tek yönlü yola ters yönden girmek
B Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
C Alkollü olarak araç kullanmak
D Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
   
48 Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?
 
A Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
B Taşıma sınırı altında yük taşımak
C Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
D Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek
   
49 Katalitik konvertörün görevi nedir?
 
A Yakıtı süzmek.
B Fren sistemini güçlendirmek.
C Egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak.
D Yakıt tüketimini azaltmak.
   
50 Piknik alanlarında aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
 
A Atıkların yakılması
B Atıkların toplanması
C Gürültü yapılması
D Araç yıkanması

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042462 Ortalama : 289.33 Kişi/Gün Bugün : 148 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com