Işık Sürücü Kursu
Trafik ve Çevre Bilgisi Deneme Testi 6
   
1 Aşağıdakilerden hangisi, şehirler arası kara yollarını işaretlemekle görevlidir?
 
A Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
B Karayolları Genel Müdürlüğü
C Çevre Koruma Genel Müdürlüğü
D Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
   
2 Aşağıdaki araçlardan hangisini sevk ve idare eden kişilere şoför denir?
 
A Gemiyi
B Otomobili
C Treni
D Taksi dolmuşunu
   
3 Kara yolunun hangi kısmı, yalnızca zorunlu hâllerde taşıtlarca kullanılır?
 
A Yaya yolu
B Banket
C Geçiş yolu
D Bağlantı yolu
   
4 Taşıtlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Kara yolunda kullanılırlar.
B Yük ve yolcu taşımaya yararlar.
C Kullanım amaçlarına göre çeşitlere ayrılırlar.
D Kamuya ait ise ticari taşıt adını alırlar.
   
5 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden değildir?
 
A Yolun eğimli olması
B Trafik işaretlerinin yetersizliği
C Trafik işaretlerine zarar verilmesi
D Yol yapım kusurları
   
6 Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
 
A Kalkışa hazırlanmalıdır.
B Yavaşlayıp durmalıdır.
C Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir.
D Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
   
7 Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
 
A Durup, trafik uygunsa devam etmelidir.
B Yol açık ve uygun ise devam etmelidir.
C Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalıdır.
D Yavaşlayıp, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
   
8
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Yol bütün yönlere kapalıdır.
B Yol, ön ve arka taraftaki trafiğe açıktır.
C Yol, kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
D Yol bütün yönlere açıktır.
   
9
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
 
A Yalnız 2
B 1 ve 2
C 1 ve 3
D 2 ve 3
   
10
Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Yol yüzeyi arızalıdır.
B Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
C Yolda yapım çalışması vardır.
D Yolda tümsek vardır.
   
11
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır?
 
A Aracını yavaşlatması
B Yolu kontrol etmesi
C O bölgeden dikkatli geçmesi
D Takip mesafesini azaltması
   
12
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Sola mecburi yön
B Tünel yaklaşımı
C Dönel kavşak yaklaşımı
D Sola tehlikeli devamlı viraj
   
13
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
 
A Geri gitmeyi
B “U” dönüşü yapmayı
C Sola dönmeyi
D Ada etrafında dönmeyi
   
14
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Çekicilerin park edemeyeceğini
B Duraklamanın tehlikeli olduğunu
C Öndeki aracın geçilemeyeceğini
D Kamyonların yola giremeyeceğini
   
15 Aşağıdakilerden hangisi trafik tanzim işaretidir?
 
A
B
C
D
   
16 Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yolun tepe üstü kesimindeki yol çizgisidir?
 
A
B
C
D
   
17 Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?
 
A Çekici
B Lastik tekerlekli traktör
C Bisiklet
D At arabası
   
18 Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin 4ğ5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
 
A 15
B 20
C 30
D 45
   
19 Tek yönlü iki şeritli yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçişler dışında trafik sağdan akar.
B Ağır taşıtlar sağdaki şeridi izlemelidirler.
C Soldaki şerit geçişlerde kullanılmalıdır.
D Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidirler.
   
20 Aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirmek yasaktır?
 
A Durma ve duraklamada
B Geçme ve park etmede
C Kavşağa gelindiğinde
D Sağa ve sola dönmede
   
21 Kavşaklarda trafik düzeninin sağlanmasındaki yetki durumuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Zorunlu kalmadıkça trafik görevlisi, ışıklı cihaz bulunan kavşakların yönetimine müdahale etmemelidir.
B Trafik görevlisi, ışıklı trafik cihazı bulunan kavşaklardaki trafik düzenine müdahale edemez.
C Kavşak trafiği, trafik görevlisi tarafından yönetiliyorsa ışıklı cihazların mesajları dikkate alınmaz.
D Trafik görevlisi veya ışıklı trafik cihazı bulunmayan kavşaklarda trafik levhası ile yer işaretlerine uyulur.
   
22 Şehirler arası kara yolları ile otoyollardaaraçların seyretmelerine izin verilen en alt hız sınırına ne denir?
 
A Azami hız
B Asgari hız
C Uygun hız
D Seyir hızı
   
23 Tünele veya dar köprüye yaklaşan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
 
A Taşıt yolu üzerinde duraklaması
B Önündeki aracı geçmesi
C Hızını artırması
D Hızını azaltması
   
24 Aracın iki saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
 
A Fren mesafesinin
B Duruş mesafesinin
C Takip mesafesinin
D İntikal mesafesinin
   
25 Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, tehlikeli madde taşıyan araçlar ile diğer araçlar arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
 
A 20
B 30
C 40
D 50
   
26 Geçiş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
C Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
D Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
   
27 Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır.
B Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki araç uyarılarak sağdan geçilmelidir.
C Geçme sırasında banketlerden yararlanılmalıdır.
D Berit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice yaklaşılmalıdır.
   
28 Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
 
A Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
B Geçilmekte olan aracın ön hizasına gelinceye kadar
C Geriyi görüş aynasından geçilmekte olan araç görülünceye kadar
D Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
   
29
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
A 3 numaralı araç sürücüsü şerit ihlali yapmıştır.
B 2 numaralı araç geçme yasağına uymamıştır.
C 2 numaralı araç sürücüsü yeteri kadar ilerlemeden sağ şeride geçmiştir.
D 2 numaralı araç 3 numaralı araçla yeterli mesafede olmadığı halde geçiş yapmıştır.
   
30 Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
 
A Berit değiştirmelerde
B Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D Sürücülere geç mesajının verilmesinde
   
31 Aşağıdakilerin hangisinde sağa dönülmesi yasaktır?
 
A Gidiş yönündeki trafik lambası yeşil yanarken
B Dönülecek yoldaki yayalar için kırmızı ışık yanarken
C Dönüşü gösteren ok yeşil yanarken
D Bulunduğu yolda yayalar karşıya geçerken
   
32
Şekildeki numaralandırılmış yol bölümünden sağa dönüş yapmak isteyen sürücü hangi şeridi kullanmalıdır?
 
A 2 numaralı şeridi
B 1 numaralı şeridi
C 3 numaralı şeridi
D İstediği şeridi
   
33
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A 3 numaralı araca yol verip, 2 numaralı araçtan önce dönmelidir.
B 2 ve 3 numaralı araçların geçmelerini beklemelidir.
C Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
D Diğer araçların durmasını sağlamalıdır.
   
34 Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
 
A Seyyar tepe lambası taktırarak
B Eskort eşliğinde
C Sesli ve ışıklı işaretler vererek
D Aracında gözcü bulundurarak
   
35 Aşağıdakilerden hangisinin tepe lambası kırmızı-mavi renktedir?
 
A Genel zabıta ve trafik hizmetlerine ait araçların
B Sivil savunma hizmetlerine ait araçların
C İtfaiye hizmetlerine ait araçların
D Yol yapımı ve bakımı hizmetine ait araçların
   
36 Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
37 Trafik işaret levhalarıyla belirtilmemiş ise alt ve üst geçitler ile köprülere kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
 
A 5
B 10
C 15
D 20
   
38 Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
 
A Motorun durdurulmasına
B El freninin çekilmesine
C Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
D Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
   
39 Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?
 
A Sabit
B Kolayca açılabilir
C Açılıp kapanabilir
D Renkli
   
40 Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören diğer sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B “DUR” işareti sönünceye kadar, okul taşıtını geçmemelidir.
C Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
D Diğer sürücüleri ışıklı ve sesli işaretlerle uyarmalıdır.
   
41 Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafede işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
 
A Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
B Kapaklarının kapalı tutulması
C Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
D Araç üzerinin kapalı olması
   
42 Otoyollarda aksine işaret yoksa asgari hız saatte kaç kilometredir?
 
A 30
B 40
C 60
D 120
   
43 Dar ve trafiğin yoğun olduğu taşıt yolunda yavaş seyreden sürücü kendisini geçmek isteyen diğer sürücülere nasıl davranmak zorundadır?
 
A Sağa yanaşmak, gerekirse durmak
B Hemen yavaşlayıp olduğu yerde durmak
C Aracının hızını artırmak
D Hızını azaltıp seyrine devam etmek
   
44 Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?
 
A Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
B Gidiş yönüne göre sağ bankette
C Gidiş yönüne göre sol bankette
D Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
   
45 Hususi otomobillere 3 yaş sonrasında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
46 Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
 
A Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
B Kasko sigortasının
C Aracın bakımının
D Koltuk Ferdî Kaza sigortasının
   
47 Kazaya karışan sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler?
 
A İlk yardım önlemlerini almakla
B Kaza ile ilgili iz ve delilleri gösteren krokiyi çizmekle
C Başka bir kaza olmasın diye yolu trafiğe kapatmakla
D Trafiğin akışını sağlamak için kaza yapan araçları kaldırmakla
   
48 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
 
A Belirlenmiş hız sınırı altında seyretmek
B Aşırı hızla seyretmek
C Yorgun ve uykusuz araç kullanmak
D Geçme yasağı olan yerlerde araç geçmek
   
49 Aşağıdakilerden hangisi, trafikte en kısa mesafenin seçilmesinin sağladığı faydalardan değildir?
 
A Enerji tasarrufu sağlaması
B Zaman tasarrufu sağlaması
C Can güvenliği sağlaması
D Çevreyi daha az kirletmesi
   
50 Aşağıdakilerden hangisi piknik alanında yapılması doğru davranıştır?
 
A Çöplerin yakılması
B Çöplerin toplanması
C Yüksek sesle müzik dinlenmesi
D Araç yıkanması

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042359 Ortalama : 289.3 Kişi/Gün Bugün : 45 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com