Işık Sürücü Kursu
Trafik ve Çevre Bilgisi Deneme Testi 5
   
1 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir?
 
A Trafik görevlisi
B Maliye görevlisi
C Fahri trafik müfettişi
D Trafik mühendisi
   
2 Karayolları Trafik Kanunu’na göre araçların durma ve duraklamayı gerektiren hâller dışında bırakılmasına ne denir?
 
A Bekleme
B Duraklama
C Park etme
D Durma
   
3 İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir?
 
A Ekspres yol
B Sığınma cebi
C Hemzemin geçit
D Kavşak
   
4 Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için belirlenen dingil ağırlığına ne denir?
 
A Gabari
B Yüksüz ağırlık
C Azami dingil ağırlığı
D Yüklü ağırlık
   
5 İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
 
A Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
B Yerlerinin değiştirilmesi
C Görülmesi engellenecek şekilde park edilmesi
D Üzerlerine yazı yazılması
   
6 Aksine bir durum yoksa, sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?
 
A Gelen araç yoksa dikkatle geçmelidir.
B Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.
C Durup beklemelidir.
D Yayalar geçebileceği için yavaş gitmelidir.
   
7
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
 
A 1 ve 2
B 2 ve 4
C 2 ve 3
D 3 ve 4
   
8
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır?
 
A Aracını yavaşlatması
B Yolu kontrol etmesi
C O bölgeden dikkatli geçmesi
D Takip mesafesini azaltması
   
9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
 
A Kontrollü demir yolu geçidine
B Kontrolsüz demir yolu geçidine
C Demir yolu alt geçidine
D Demir yolu üst geçidine
   
10
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Öndeki aracı geçmemesi
B Aracının hızını azaltması
C İlk geçiş hakkını yayalara vermesi
D Yayaları ikaz ederek geçmesi
   
11
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?
 
A Sağa dönüşü
B Sola dönüşü
C U dönüşünü
D Park etmeyi
   
12
Şekildeki trafik işareti kamyon sürücülerine neyi bildirir?
 
A Kamyonların park edemeyeceğini
B Duraklamanın tehlikeli olduğunu
C Öndeki aracın geçilemiyeceğini
D Kamyonların yola giremeyeceğini
   
13
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Araç trafiğine kapalı yolu
B Hız sınırlaması sonunu
C Öndeki taşıtı geçme yasağını
D Geçme yasağı sonunu
   
14
Şekildeki kara yolu bölümünde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
 
A Takip mesafesinin azaltılması
B Aynı şeritte uygun hızla seyredilmesi
C Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
D Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
   
15 Yerleşim yerleri dışında, kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 
A 150
B 200
C 250
D 300
   
16 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?
 
A Trafik ışıkları
B Trafik levhaları
C Yer işaretleri
D Trafik görevlisi
   
17 Yerleşim yerleri dışındaki yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için azami hız saatte kaç kilometredir?
 
A 70
B 80
C 90
D 100
   
18 Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
 
A Takip mesafesi kadar
B Duruş mesafesi kadar
C Fren mesafesi kadar
D İntikal mesafesi kadar
   
19
Şekildeki kara yolunda seyreden araçların aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
 
A 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
B 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
C 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride girmesi
D 3 numaralı aracın gidiş yönüne göre sağ şeritte seyretmesi
   
20 Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır.
B Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki araç uyarılarak sağdan geçilebilir.
C Geçme sırasında banketlerden yararlanılabilir.
D Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice yaklaşılmalıdır.
   
21 Araç geçme işleminin son basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Geriyi görüş aynasından geçilmekte olan aracı izlemek
B Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek
C Sağ şeride girmek
D Takip mesafesi kadar önceden sol şeride girmek
   
22 Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A Bulunduğu şeridi izlemelidir.
B Hızını artırmalıdır.
C Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.
D Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
   
23 Kontrolsüz kavşağa giren bir sürücü, sola dönüşe geçtiği sırada, geçiş hakkını kime vermek zorundadır?
 
A Arkadan gelen ve sağa dönmek isteyen araçlara
B Soldan gelen araçlara
C Arkadan gelen ve sola dönmek isteyen araçlara
D Karşıdan gelen ve emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış araçlara
   
24 Kavşakta sağa dönülürken, yayalara yeşil ışık yandığı hâlde karşıya geçecek yaya yoksa ve soldan gelen trafik uygunsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Dönüş tamamlanabilir.
B Yayalara kırmızı ışık yanması beklenir.
C Dönüş yapmadan durulur.
D Sağa yanaşılıp park edilir.
   
25 Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
 
A İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
B Tek yönlü yollarda park ederken
C Bağlantı yolunda seyrederken
D Tek yönlü yollarda duraklarken
   
26
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Hızlanıp kavşağa önce girmelidir.
B Geçiş hakkını 2 numaralı araca vermelidir.
C Klakson çalıp 2 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
D Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
   
27 Aşağıdaki araçların görev sırasında bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde, ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
 
A Cankurtaran
B İtfaiye aracı
C Trafik zabıta aracı
D Sivil savunma aracı
   
28 Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Varsa sığınma cebine girmeli, sığınma cebi yoksa sağa yanaşıp durmalı
B Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
C Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
D Motoru durdurup, vitesi boşa almalı
   
29
Şekildeki durum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir.
B 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.
C 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.
D 2 numaralı araç sürücüsü 1 numaralı araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmalıdır.
   
30 Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
 
A Park etmek
B Kırmızı ışıkta beklemek
C Yük boşaltmak
D Yolcu indirmek ve bindirmek
   
31 Yolcu indirip bindirmek isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
 
A Yolcuları aracın sağ tarafından indirip bindirmesi
B Kapıyı açmadan aracın sağ tarafını kontrol etmesi
C Araç tam olarak durmadan kapıları açması
D Gidiş yönüne göre aracını yolun en sağında durdurması
   
32 Aşağıdakilerden hangisi park etme kurallarından biridir?
 
A Araçta bir gözcü bulundurmak
B Aracın anahtarını park görevlilerine teslim etmek
C 5 dakikayı geçmeyecek şekilde beklemek
D Park yerindeki araçların çıkışını engellememek
   
33 Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
 
A Acil uyarı ışıkları
B Park ışıkları
C Yakını gösteren ışıklar
D Dönüş ışıkları
   
34 Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
35 Sürücünün hangi davranışı tedbirsiz ve saygısız araç sürme suçu sayılmaz?
 
A Yayalara su sıçratmak
B Kırmızı ışıkta geçmek
C Sigara külü ve izmaritlerini yola dökmek
D Keyfi olarak taşıt trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek
   
36 Okul taşıtının arkasındaki "DUR" ışığı hangi hâllerde yakılır?
 
A Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
B Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
C Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
D Sadece öğrenci indirip bindirirken
   
37 Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin uyacakları kurallardan biri değildir?
 
A İlk geçiş hakkını yayalara vermek
B Aracın hızını azaltmak
C Karşıdan gelen araçlara geçiş kolaylığı sağlamak
D Söz konusu geçitlerde durmak
   
38 Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafede işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
 
A Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
B Kapaklarının kapalı tutulması
C Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
D Araç üzerinin kapalı olması
   
39 Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak zorunludur?
 
A En sağ şeridi
B Hızlanma şeridini
C Ortadaki şeridi
D Yavaşlama şeridini
   
40 Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
 
A 100
B 110
C 120
D 130
   
41 Dar ve trafiğin yoğun olduğu taşıt yolunda yavaş seyreden sürücü kendisini geçmek isteyen diğer sürücülere nasıl davranmak zorundadır?
 
A Aracının hızını artırmak
B Hemen yavaşlayıp olduğu yerde durmak
C Sağa yanaşmak, gerekirse durmak
D Hızını azaltıp seyrine devam etmek
   
42 Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?
 
A Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
B Gidiş yönüne göre sağ bankette
C Gidiş yönüne göre sol bankette
D Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
   
43 Trafiğe çıkan bir araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
 
A Noter satış belgesinin
B Trafik belgesinin
C İşletme belgesinin
D Kara yolu uygunluk belgesinin
   
44 Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
 
A 4
B 3
C 2
D 1
   
45 "C" sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar hangisinde verilen araçları sürebilirler?
 
A Kamyon, minibüs, traktör
B Otobüs, kamyon, kamyonet
C Çekici, kamyon, minibüs
D İş makinesi, otomobil, minibüs
   
46 Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
 
A Koltuk Ferdi Kaza sigortasının
B Kasko sigortasının
C Aracın bakımının
D Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
   
47 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
 
A Tek yönlü yola ters yönden girmek
B Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
C Alkollü olarak araç kullanmak
D Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
   
48 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
 
A Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması
B Araca aşırı yük ve yolcu alınması
C Uygun vitesle seyredilmesi
D Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi
   
49 Piknik alanlarında aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
 
A Atıkların yakılması
B Atıkların toplanması
C Gürültü yapılması
D Araç yıkanması
   
50 Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha fazla duman havaya karışır.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?
 
A Gürültü kirliliğine
B Su kirliliğine
C Hava kirliliğine
D Toprak kirliliğine

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042442 Ortalama : 289.33 Kişi/Gün Bugün : 128 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com