Işık Sürücü Kursu
Trafik ve Çevre Bilgisi Deneme Testi 3
   
1 Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
 
A Emniyet Genel Müdürlüğü
B Karayolları Genel Müdürlüğü
C Millî Eğitim Bakanlığı
D Ulaştırma Bakanlığı
   
2 Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne ad verilir?
 
A Durma
B Duraklama
C Park etme
D Bekleme
   
3 Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna bölünmüş kara yolu denir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar bölünmüş kara yolunda bulunmaktadır?
 
A
B
C
D
   
4
Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir?
 
A İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığını
B Bölünmüş yola gireceğini
C İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D Tali yol kavşağına yaklaştığını
   
5 Aşağıdakilerden hangisi römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır?
 
A
B
C
D
   
6 Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?
 
A Durulupğ yol kontrol edildikten sonra geçilir.
B Yavaş ve dikkatli geçilir.
C Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girilmez.
D Trafik kazasını bildirdiği için dikkatli geçilir.
   
7 Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur işareti" talimatıdır?
 
A
B
C
D
   
8
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Kontrolsüz kavşağı
B Dönel kavşak yaklaşımını
C Demir yolu geçidini
D Ana yol-tali yol kavşağını
   
9 Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?
 
A
B
C
D
   
10
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Kontrollü demir yolu geçidi
B Kontrolsüz demir yolu geçidi
C Taşıt trafiğine kapalı yol
D Taşıt giremez
   
11 Aşağıdakilerden hangisi sağdan ana yola girişi bildirir?
 
A
B
C
D
   
12
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?
 
A Sola dönüşü
B Sağa dönüşü
C U dönüşünü
D Park etmeyi
   
13 Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
 
A
B
C
D
   
14 Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
 
A
B
C
D
   
15
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
 
A Takip mesafesini
B Azami ağırlığı
C Yerleşim birimine olan uzaklığı
D Azami hızı
   
16
Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?
 
A Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B Şerit değiştirmek yasaktır.
C Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
   
17 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan sürücülerin 24 saat içindeki taşıt kullanma süreleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
Sürekli taşıt kullanma süresi (saat)Toplam taşıt kullanma süresi (saat)
 
A 510
B 4,59
C 4,510
D 49
   
18 Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirebilirler?
 
A Önlerinde seyreden araç yoksa
B Arkalarından gelen araç yoksa
C Arkalarından gelen araca yol vermek için
D Geçmek, dönmek ve park etmek için
   
19 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?
 
A Trafik görevlisi
B Trafik levhaları
C Yer işaretleri
D Trafik ışıkları
   
20 Yerleşim yerleri dışındaki yollarda aksine bir işaret yoksa otomobillerin azami hızı saatte kaç kilometredir?
 
A 70
B 80
C 90
D 100
   
21 Seyir hâlinde iken öndeki aracı takip mesafesi en az ne kadar olmalıdır?
 
A Araç boyunun iki katı
B Araç hızının yarısı
C Araç hızı kadar
D Araç ağırlığının üç katı
   
22
Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A Öndeki aracın geç işaretine uymalıdır.
B Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir.
C Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalıdır.
D Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemelidir.
   
23 Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır?
 
A Başka aracı geçmeye çalışan aracı geçmemek
B Geçilen aracı kontrol etmeden sağ şeride girmek
C Yol boş olduğunda dönüş ışıklarını kullanmamak
D Tepe üstleri ve dönemeçlerde araç geçmek
   
24
Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsünün hangisini yapması doğrudur?
 
A İkaz ederek 1 numaralı aracı durdurması
B Hızını artırarak dönüşe geçmesi
C Sola sinyal verip 1 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D Dönüşünü en sol şeritte tamamlaması
   
25
Sola dönüş yapmak isteyen 2 ve 3 nolu araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğrudur?
 
A Dönüş işaretini verdikten sonra hızlarını artırmaları
B Bulundukları şeridin soluna yaklaşmaları
C 1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmaları
D Dönüşlerini dar kavisle yapmaları
   
26
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Hızını azaltarak yoluna devam etmelidir.
B 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
C Hızlanarak geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
D Korna çalıp 2 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
   
27 Kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
 
A Şerit değiştirilmesi
B Yolcu indirilip bindirilmesi
C Park edilmesi
D Hızın azaltılması
   
28
Şekildeki kara yolu bölümünde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
 
A 3 numaralı taşıtın sağa dönüş yapması
B 1 numaralı taşıtın, 2 ve 3 numaralı taşıtlar geçtikten sonra sola dönüş yapması
C 2 numaralı taşıtın, 3 numaralı taşıt geçtikten sonra sola dönüş yapması
D 1 numaralı taşıtın 3 numaralı taşıtı durdurup, sağa dönüş yapması
   
29 Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
 
A Sesli ve ışıklı işaretler vererek
B Eskort eşliğinde
C Seyyar tepe lambası taktırarak
D Aracında gözcü bulundurarak
   
30 İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
 
A Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
B Hız azaltmak için frene basması
C Vitesi boşa alması
D Düşük hızla seyretmesi
   
31 Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A Yolcu indirmek ve bindirmek
B Vites küçültmek
C Yavaşlamak
D Uygun hızla seyretmek
   
32 Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
 
A Park ışıkları
B Yakını gösteren ışıklar
C Acil uyarı ışıkları
D Dönüş ışıkları
   
33 Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?
 
A 1
B 1,5
C 2
D 2,5
   
34 Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?
 
A Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
B Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
C Yol boş olsa da iki şeridi birden kullanmamaları
D Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
   
35 Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C Okul taşıtını geçmemelidir.
D Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
   
36 Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
 
A Uygun mesafede mutlaka durmalıdırlar.
B Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler.
C Demir yolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler.
D Hızlarını artırarak geçmelidirler.
   
37 Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?
 
A Karoseri kenarında
B Yük üzerinde
C Aracın basamağında
D Sürücünün yanındaki koltukta
   
38 Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
 
A Tırmanma şeridinin
B Hızlanma şeridinin
C Yavaşlama şeridinin
D Orta şeridin
   
39 Dar ve trafiğin yoğun olduğu taşıt yolunda yavaş seyreden sürücü kendisini geçmek isteyen diğer sürücülere nasıl davranmak zorundadır?
 
A Aracının hızını artırmak
B Hemen yavaşlayıp olduğu yerde durmak
C Sağa yanaşmak, gerekirse durmak
D Hızını azaltıp seyrine devam etmek
   
40 Trafik kazalarında kusur payı en çok aşağıdakilerin hangisinde görülür?
 
A Yayada
B Sürücüde
C Yolcuda
D Yolda
   
41 Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?
 
A Gümrük giriş belgesi ve tescil plakası
B Araç işletme belgesi ve tescil plakası
C İmalat belgesi ve araç tadilat belgesi
D Tescil belgesiğ trafik belgesi ve tescil plakası
   
42 Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
43 "D" sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanabilir?
 
A Motosiklet
B Otobüs
C Çekici
D İş makinesi
   
44 Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
 
A Otomobil
B Çekici
C Kamyonet
D Otobüs
   
45 Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığığ asli kusurlu hâllerden sayılır?
 
A
B
C
D
   
46 Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte uygulanır?
 
A Bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis
B Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezası
C Ömür boyu trafikten men ve ağır para cezası
D İki aydan üç aya kadar hafif hapis ve para cezası
   
47 Hangi araçta yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
 
A
B
C
D
   
48 Piknik alanlarında aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
 
A Atıkların yakılması
B Atıkların toplanması
C Gürültü yapılması
D Araç yıkanması
   
49 Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?
 
A Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
B Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
C Araç egzozlarının patlak veya tıkanık olması
D Araca gereğinden fazla yolcu alınması
   
50 Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının oluşumuna yol açabilir?
 
A Aşırı yağışlar
B Buzulların erimesi
C Taşıt egzozundan çıkan kirleticiler
D Gürültü kirliliği

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042424 Ortalama : 289.32 Kişi/Gün Bugün : 110 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com