Işık Sürücü Kursu
Trafik ve Çevre Bilgisi Deneme Testi 2
   
1 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir?
 
A Trafik görevlisi
B Çevre mühendisi
C Fahri trafik müfettişi
D Trafik mühendisi
   
2 Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne ad verilir?
 
A Bekleme
B Durma
C Park etme
D Duraklama
   
3
Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?
 
A 1
B 2
C 3
D 1 ve 3
   
4
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
 
A Tek yönlü kara yolu
B İki yönlü kara yolu
C Bölünmüş kara yolu
D Erişme kontrollü kara yolu
   
5
Şekildeki aracın bulunduğu yol aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Ana yol
B Tali yol
C Ekspres yol
D Geçiş yolu
   
6
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca kırmızı ışık yanarken 2 numaralı araca yanmakta olan ışığın rengi nedir?
 
A Aralıklı yanan kırmızı
B Kırmızı
C Yeşil
D Aralıklı yanan sarı
   
7 Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?
 
A
B
C
D
   
8
Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?
 
A
B
C
D
   
9 Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?
 
A
B
C
D
   
10
Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?
 
A
B
C
D
   
11
Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?
 
A Geri gitmeyi
B Sola dönmeyi
C "U" dönüşü yapmayı
D Ada etrafında dönmeyi
   
12
Şekle göre 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
 
A 1 numaralı aracın sağa geçmesi
B 4 numaralı aracın yavaşlaması
C 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
D 5 numaralı aracın geçmesi
   
13 Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde önceliğe sahiptir?
 
A Trafik görevlisi
B Trafik levhaları
C Yer işaretleri
D Trafik ışıkları
   
14 Aksine bir işaret yoksa otomobillerin şehir içi ve şehirler arası yollardaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Şehir içinde (Km/saat)Şehirler arasında (Km/saat)
 
A 3080
B 5090
C 6090
D 50120
   
15
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A 2 numaralı aracı geçmelidir.
B Geçiş için 3 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
C Geçiş yapmayıpğ takip mesafesini korumalıdır.
D 2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz ederek sağa yanaşmasını istemelidir.
   
16
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
 
A 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
B 2 numaralı aracın hızını artırması
C 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı sollaması
D 1 numaralı aracın karşı şeride geçmesi
   
17
Şekildeki kara yolu kesiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A 1. aracın 2. araca takip mesafesince yaklaşması
B 3. aracın dönemece girerken hızını azaltması
C 1. aracın 2. aracı geçmeye çalışması
D 2. aracın dönemece girerken hızını azaltması
   
18
Şekle göre geçme işlemi yapan araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
I- Karşı yönde gelen aracın hızını dikkate almadığı
II- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
III- Görüş yetersizliği olduğu yol bölümünde geçme yaptığı
 
A Yalnız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
19 Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücüğ geçilen araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
 
A Yakını gösteren ışıkları
B Acil uyarı ışıklarını
C Uzağı gösteren ışıkları
D Sis ışıklarını
   
20 Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
 
A Berit değiştirmelerde
B Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D Sürücülere geç mesajının verilmesinde
   
21 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi ifade eder?
 
A Hızın artırılması gerektiğini
B Zamanında uygun şeride girilmesi gerektiğini
C Sağa ve sola dönülemeyeceğini
D Durma duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
   
22
Sola dönüş yapmak isteyen 3 nolu taşıt sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Hızını artırıp 4 nolu taşıtın önüne geçmesi
B 1 ve 2 numaralı taşıtların geçmesini beklemesi
C Gidişe ayrılan yolun soluna yaklaşması
D Dönüşü geniş kavisli yapması
   
23
Şekilde belirtilen yol ve araçların durumu içinğ aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A 1 numaralı taşıt geçiş yolundadır.
B 2 ve 3 numaralı taşıtlarğ iki yönlü kara yolunda seyretmektedir.
C 1 numaralı taşıt sürücüsüğ 2 numaralı taşıtın geçmesini beklenmelidir.
D 2 numaralı taşıt sürücüsüğ 1 numaralı taşıta yol vermelidir.
   
24 Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
 
A Öndeki aracın geçilmesi
B Şerit değiştirilmesi
C Geçiş hakkı kuralına uyulması
D Aracın hızının artırılması
   
25 Bir kavşakta kendisine yeşil ışık yanmakta iken diğer doğrultudaki araçların geçişine engel oluşturacağını fark eden bir sürücü ne yapmalıdır?
 
A Yoluna devam etmelidir.
B Kesinlikle kavşağa girmemelidir.
C Acil uyarı ışıklarını yakmalıdır.
D Sağa dönüş yaparak yoluna devam etmelidir.
   
26
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
B Geçiş hakkını 2 numaralı araca vermelidir.
C Korna çalıp 2 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
D Hızlanıp kavşağa önce girmelidir.
   
27
Şekildeki trafik kazasına 1 ve 2 numaralı taşıt sürücülerinin hangi davranışları yol açmış olabilir?
 
A 1 numaralı taşıtın yavaş seyretmesi
B 2 numaralı taşıtınğ 1 numaralı taşıtın geçmesini beklememesi
C 2 numaralı taşıtın dönüşü dar yapması
D 1 numaralı taşıtın geçiş hakkını 2 numaralı taşıta vermemesi
   
28
Şekildeki kara yolu bölümüne yaklaşırken, 1 ve 2 numaralı taşıt sürücüleri hangisini yapmak zorundadır?
 
A Her ikisi de durduktan sonra geçmelidir.
B 2 numaralı taşıt sürücüsü hızını artırmalıdır.
C 1 numaralı taşıt sürücüsü hızını artırmalıdır.
D Her ikisi de taşıtlarının hızını azaltmalıdır.
   
29
Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?
 
A 2 - 3 - 4 - 1
B 3 - 4 - 1 - 2
C 1 - 3 - 4 - 2
D 4 - 1 - 2 - 3
   
30 Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
 
A Seyyar tepe lambası taktırarak
B Eskort eşliğinde
C Aracında gözcü bulundurarak
D Sesli ve ışıklı işaretler vererek
   
31 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A Beridi daralmış olan, diğerine
B Otomobil sürücüsü, kamyona
C Kamyon sürücüsü, otomobile
D Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
   
32
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir.
B 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.
C 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.
D 2 numaralı araç sürücüsü 1 numaralı araç sürücüsünü ikaz ederek durdurmalıdır.
   
33 Aşağıdakilerin hangisinde yaya yoluna park edilebilir?
 
A Yaya yolu genişse
B Yaya yolu kenarındaki mülk sahipleri izin verirse
C Trafik işaretleri ile belirlenmişse
D Yakın çevrede yeterince park yeri yoksa
   
34 Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?
 
A Park etmek
B Kırmızı ışıkta beklemek
C Yük boşaltmak
D Yolcu indirmek ve bindirmek
   
35 Yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?
 
A Acil uyarı ışıklarının
B Park ışıklarının
C Uzağı gösteren ışıkların
D Yakını gösteren ışıkların
   
36 Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
 
A Yakını gösteren ışıkları
B Sis ışıklarını
C Park ışıklarını
D Uzağı gösteren ışıkları
   
37 Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A Aracın etrafına taş dizmelidir.
B Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemelidir.
C Aracın yerini değiştirmeden tamirci çağırmalıdır.
D Eski lastik yakarak sürücüleri uyarmalıdır.
   
38 Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?
 
A Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
B Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
C Yol boş olsa da iki şeridi birden kullanmamaları
D Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
   
39 Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C Okul taşıtını geçmemelidir.
D Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
   
40 Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A Hızın azaltılması
B Bariyer kapalı ise durulması
C Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi
D Öndeki aracın geçilmesi
   
41 Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
 
A Tırmanma şeridinin
B Hızlanma şeridinin
C Yavaşlama şeridinin
D Orta şeridin
   
42 Dar ve trafiğin yoğun olduğu taşıt yolunda yavaş seyreden sürücü kendisini geçmek isteyen diğer sürücülere nasıl davranmak zorundadır?
 
A Aracının hızını artırmak
B Sağa yanaşmak gerekirse durmak
C Hemen yavaşlayıp olduğu yerde durmak
D Hızını azaltıp seyrine devam etmek
   
43 Yaya yolu bulunmayan kara yollarında yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?
 
A Gidiş yönüne göre sol bankette
B Gidiş yönüne göre sağ bankette
C Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
D Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
   
44 Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
 
A Noter satış belgesinin
B Trafik belgesinin
C İşletme belgesinin
D Kara yolu uygunluk belgesinin
   
45 Resmî ve ticari plakalı otomobillere 2 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
46 Hangi sürücü belgesi ile kendi sınıfının dışındaki bir taşıt kullanılabilir?
 
A F
B G
C A1
D B
   
47 Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
 
A Koltuk ferdî kaza sigortasının
B Kasko sigortasının
C Aracın bakımının
D Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
   
48
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı asli kusur hâllerinden sayılır?
 
A Yalnız 4
B 1 ve 5
C 2 ve 4
D 1, 3 ve 6
   
49 Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
 
A Gürültü
B Sesli ilan
C Duyuru
D Konuşma
   
50 Sürücüler şehirler arası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?
 
A Şehir haritası
B Şehir planı
C Karayolları haritası
D Şehir krokisi

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042343 Ortalama : 289.3 Kişi/Gün Bugün : 29 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com