Işık Sürücü Kursu
Motor ve Araç Bilgisi Deneme Testi 5
   
1 İçten yanmalı motorun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yakıttan elde ettiği mekanik enerjiyi ısı enerjisine çeviren makinedir.
B Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinedir.
C Akümülatörden elde ettiği enerjiyi kimyasal enerjiye çeviren makinedir.
D Akümülatörden elde ediği enerjiyi ısı enerjisine çeviren makinedir.
   
2 Motorlarda dört zamanın oluşum sırası aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Emme - Ateşleme - Egzoz - Sıkıştırma
B Emme - Egzoz - Ateşleme - Sıkıştırma
C Ateşleme - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
D Emme - Sıkıştırma - Ateşleme - Egzoz
   
3 Hava soğutmalı motorda aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 
A Radyatör
B Akümülatör
C Silindir kapağı
D Buji
   
4 Akümülatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yüksek voltaj üretmek
B Karbüratöre yakıt göndermek
C Marş motoruna ilk hareket için elektrik vermek
D Aracın direksiyon tertibatını çalıştırmak
   
5 Motor çalışmazken, kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa, aşağıdakilerden hangisinin yanması beklenir?
 
A Bujilerin
B Endüksiyon bobininin
C Konjektörün
D Flaşörün
   
6 Distribütörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Ateşleme sırasına göre silindirlere yağ dağıtmak
B Egzoz gazının çıkışını sağlamak
C Ateşleme sırasına göre bujilere yüksek voltaj dağıtmak
D Ateşleme sırasına göre bujilere benzin dağıtmak
   
7 Genellikle, elektronik ateşleme sistemi bulunan motorlarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
 
A Platin
B Buji
C Distribütör
D Endüksiyon bobini
   
8 Yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Silindire benzin-hava karışımı göndermek
B Silindire yağ karışımı göndermek
C Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
D Diferansiyele yağ karışımı göndermek
   
9 Aşağıdakilerden hangisi yakıt sistemi parçasıdır?
 
A Buji
B Yağ pompası
C Yakıt pompası
D Yağ filtresi
   
10 Motorda hava filtresinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Suyu temizler
B Yağı temizler
C Yakıtı temizler.
D Havayı temizler.
   
11 Enjeksiyon yakıt sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yakıt tasarrufu sağlar.
B Yağ tasarrufu sağlar.
C Su tasarrufu sağlar.
D Hidrolik tasarrufu sağlar.
   
12 Dizel motorunun soğuk havalarda geç çalışmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Enjeksiyon basıncı yüksektir.
B Besleme pompası fazla yakıt gönderiyordur.
C Hararet müşürü arızalıdır.
D Isıtma bujisi arızalıdır.
   
13 Marş motorunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Karbüratöre yakıt göndermek
B Akümülatörü şarj etmek
C Alternatöre hareket vermek
D Motora ilk hareketi vermek
   
14 Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
 
A Eksantrik dişlisine
B Mahruti dişlisine
C Volan dişlisine
D Krank dişlisine
   
15 Marş yapıldığında aracın motoru rahat dönüyor fakat çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi arızalıdır?
 
A Yakıt sistemi
B Şarj sistemi
C Marş sistemi
D Yağlama sistemi
   
16 Marş yapıldığında, marş motoru çalışmıyorsa muhtemel arıza nedir?
 
A Karbüratöre yakıt gelmiyordur.
B Bujilere akım gelmiyordur.
C Akümülatör boşalmıştır.
D Vantilatör kayışı kopmuştur.
   
17 Motordaki yağın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Ateşleme sistemine yardımcı olmak
B Motorun soğutulmasına yardımcı olmak
C Yakıtın yanmasına yardımcı olmak
D Motorun erken ısınmasını sağlamak
   
18 Aşağıdakilerden hangisi yağlama sistemi parçasıdır?
 
A Yağ pompası
B Su pompası
C Vantilatör
D Termostat
   
19 Motordaki yağın basıncını yağ göstergesine ileten parça aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yağ çubuğu
B Yağ müşürü
C Yağ filtresi
D Yağ deposu
   
20 Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Silindirler aşınmıştır.
B Kam aşınmıştır.
C Krank mili aşınmıştır.
D Volan aşınmıştır.
   
21 Vantilatör kayışı hangi parçaya hareket verir?
 
A Su pompasına
B Krank miline
C Kam miline
D Yağ pompasına
   
22 Termostatın görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Motor yağını çalışma sıcaklığında tutmak
B Fren hidroliğini çalışma sıcaklığında tutmak
C Motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığında ayarlamak
D Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
   
23 Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?
 
A Vantilatör kayışı gevşektir.
B Vantilatör kayışı kopmuştur.
C Su pompası arızalıdır.
D Hararet müşürü arızalıdır.
   
24 Radyatör kapağı arızalı ise ne olur?
 
A Motor hararet yapar.
B Motor yağ yakar.
C Motor soğuk çalışır.
D Motor çalışmaz.
   
25 Alternatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Mekanik enerjiyi, ısı enerjisine çevirmek
B Isı enerjisini, elektrik enerjisine çevirmek
C Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine çevirmek
D Isı enerjisini , mekanik enerjiye çevirmek
   
26 Motor çalışırken şarj lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Marş motoru arızalıdır.
B Alternatör arızalıdır.
C Far ampulleri yanmıştır.
D Fan motoru arızalıdır.
   
27 Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sistemi parçasıdır?
 
A Vantilatör
B Sigorta
C Buji
D Alternatör
   
28 Araçta kısa farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?
 
A 25
B 35
C 45
D 50
   
29 Motorla vites kutusu arasında irtibatı keserek vites değiştirme imkânı sağlayan aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Vites kutusu
B Kavrama
C Şaft
D Aks
   
30 Araç hareket hâlinde iken ayağın debriyaj pedalının üzerinde devamlı durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?
 
A Araç daha hızlı gider.
B Lastikler aşınır.
C Vites kutusu aşınır.
D Debriyaj balatası aşınır.
   
31 Aracın hızını ve torkunu ayarlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kavrama
B Süspansiyon
C Vites kutusu
D Yaylar
   
32 Aşağıdakilerden hangisi aktarma organı elemanıdır?
 
A Piston
B Supap
C Rotlar
D Şaft
   
33 Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketini tekerleklere ileten elemanlardan biridir?
 
A Diferansiyel
B Amortisör
C Rot
D Yay
   
34 Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Lastiklerin havası tavsiye edilen değerden fazladır.
B Lastiklerin havası tavsiye edilen değerden azdır.
C İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.
D Arka lastikler aşınmıştır.
   
35 Belirli hız aralıklarında direksiyonda titremeler oluyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Lastikler fazla soğuktur.
B Lastik hava basıncı düşüktür.
C Direksiyon simidi ayarsızdır.
D Lastikler balanssızdır.
   
36 Aşağıdakilerden hangisi fren sistemi parçasıdır?
 
A Kampana
B Volan
C Kavrama
D Aks
   
37 Fren yapılınca aracın hızı azalmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Diferansiyel arızalıdır.
B Akslar arızalıdır.
C Hidrolik kalmamıştır.
D Kavrama kaçırıyordur.
   
38 El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?
 
A Kampana aşınır.
B Fren sistemi hava yapar.
C Fren pedal boşluğu artar.
D El freni tutmaz.
   
39 Rot ayarı bozuk olan araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
 
A Arka lastikler ortadan aşınır.
B Ön lastikler içten veya dıştan aşınır.
C Direksiyon mili eğilir.
D Direksiyon kovanı eğilir.
   
40 Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
 
A Motoru yüksek devirde çalıştırmak
B Uzun yolda aynı hızla devamlı gitmek
C Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
D Motoru tam yükte çalıştırmak

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042411 Ortalama : 289.32 Kişi/Gün Bugün : 97 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com