Işık Sürücü Kursu
İlk Yardım Bilgisi Deneme Testi 9
   
1 Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliklerdendir?
 
A Önceden tahmin etmek mümkündür.
B Çoğu doğal olaylardan kaynaklanır.
C Her zaman felaketlere göre daha çok insan etkilenir.
D Önlem alınarak çoğu önlenebilir.
   
2 Aşağıdakilerden hangisi kazaların nedenlerinden değildir?
 
A Dikkatsizlik ve ihmal
B Kurallara uymamak
C Teknik yetersizlikler ve denetim azlığı
D Kavşaklarda ışıklı işaret cihazlarının bulunması
   
3 Trafik kazasını gören bir sürücünün kazaya müdahale etmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Sürücünün isteğine bağlıdır.
B Her durumda zorunludur.
C Sadece resmi görevli araç sürücülerinin zorunluluğu vardır.
D Sadece ağır araç sürücülerinin zorunluluğu vardır.
   
4 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biridir?
 
A Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
B Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek
C İnsanların hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak
D Vücut sistemlerinin daha rahat çalışmasını sağlamak
   
5 Bir kaza durumunda ilk yardım nerede uygulanmaya başlanır?
 
A Hastanenin acil servisinde
B Sağlık ocağında
C Kazanın olduğu yerde
D Cankurtaranda
   
6 Aşağıdaki kemiklerden hangisinin kaza anında kırılması hâlindeğ akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
 
A Kaburga kemiğinin
B Pazı kemiğinin
C Uyluk kemiğinin
D Kaval kemiğinin
   
7 Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulunur?
 
A Tentürdiyot
B Yara merhemi
C Üçgen sargı bezi
D Oksijenli su
   
8 Bir kazaya müdahale edilirken, yaralının araçtan çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
B Kurtarıcı ve yaralının güvenliğinin sağlanması
C Aracın kapılarının açılmaya çalışılması
D Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
   
9 Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
 
A Kollarının gövdeye paralel durmasına
B Her zaman ayak tarafından çıkarılmasına
C Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
D Bilinç kaybı olmamasına
   
10 Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir?
 
A Solunum yolunun yabancı cisimlerle tıkanması
B Çok fazla kan kaybı
C Suda boğulma
D Kol ve bacak kırıkları
   
11 Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
 
A Yavaş akması
B Çok hafif sızarak akması
C Renginin açık kırmızı olması
D Kısa sürede pıhtılaşması
   
12 Aşağıdakilerden hangisi şoka neden olan faktörlerdendir?
 
A Alkol almak
B İç kanama
C Fazla uyumak
D Aşırı gürültü
   
13 Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hasta için alınabilecek ilk yardım önlemidir?
 
A Kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulup su serpilmesi
B Vücut sıcaklığının düşürülüp yüz üstü yatar pozisyona alınması
C Kanamasının durdurulup vücut sıcaklığının düşürülmesi
D Kanamasını durdurucu önlemler alınıp hastanın uygun pozisyona alınması
   
14 Bayılan hastaya aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
 
A Duyu organları uyarılır.
B Vücut sıcaklığı düşürülür.
C Bekerliğ soğuk içecek verilir.
D Hastaneye götürülür.
   
15 Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
 
A Derinin kızarması
B Vücut sıcaklığının artması
C Reflekslerin kaybolması
D Göğüs hareketlerinin artması
   
16 Nabız, aşağıdaki bölgelerin hangisinden alınmaz?
 
A Kasıktan
B Boyundan
C Bilekten
D Karından
   
17 Batan cisim yara üzerinde duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
C Cismin dışarıda kalan kısmı kesilir ve yara sarılır.
D Cisim çıkarılır ve yaranın üzerine tentürdiyot dökülür.
   
18 Aşağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmasının belirtilerindendir?
 
A Hırıltılı soluk alma
B Boyunda şişme
C Vücut sıcaklığının düşmesi
D Hızlı hareket etme
   
19 Aşağıdaki organların hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
 
A Mide
B Akciğer
C Karaciğer
D Dalak
   
20 Bir trafik kazası sonucu araçta yangın çıkmaması için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınır?
 
A Aracın üstüne su sıkılır.
B Aracın kapıları sıkıca kapatılır.
C Kontak anahtarı kapatılır.
D Motora kum dökülür.
   
21 Yanık yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi tatbik edilir?
 
A Buz
B Alkol
C Salça
D Limon suyu
   
22 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda kırık, çıkık ve burkulmaların tespit uygulamasının tanımıdır?
 
A Çıkan, burkulan ve kırılan yerin belirlenmesidir.
B Yaralı ve kırık bölgelerin dış etkilerden korunmasıdır.
C Yaralıya uygulanan bir çeşit tedavi yöntemidir.
D Etkilenen bölgenin hareketsizliğinin sağlanmasıdır.
   
23 Ön kol kemiği kırıklarındağ atelle tespit işleminde ön kolğ boyuna nasıl asılır?
 
A Kol ile 45 derecelik açı yapacak şekilde
B Kol ile 90 derecelik açı yapacak şekilde
C Parmak uçları yukarı bakacak şekilde
D Boyundan yukarı olacak şekilde
   
24 Bacak kemiği kırıklarında yaralı nasıl sevk edilir?
 
A Sırt üstü yatırılarak
B Yüz üstü yatırılarak
C Oturtularak
D Yan yatırılarak
   
25 Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
 
A Hareketli eklem bölgelerinde
B Hareketsiz eklem bölgelerinde
C Sadece kol eklemlerinde
D Sadece bacak eklemlerinde
   
26 Ülkemizde tıbbi yardım isteme telefon numarası hangisidir?
 
A 110
B 112
C 154
D 184
   
27 Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 
A Ayağında çıkık olan
B Birinci derecede yanığı olan
C Solunum zorluğu çeken
D Turnike uygulanan
   
28 Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Yoğurt yedirilir.
B Kusturulur.
C Açık havaya çıkarılır.
D Tuzlu su içirilir.
   
29 • Hastanın serin yere alınması
• Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi
Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?
 
A Sıcak çarpmasında
B El bileğinin burkulmasında
C Kafa ve beyin yaralanmasında
D Bayılmada
   
30 Kusturmada hastaya uygulanacak en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Sırtına vurmak
B Az tuzlu ayran içirmek
C Karnına hafif basınç uygulamak
D Parmakla dilinin arka kısmını uyarmak

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042418 Ortalama : 289.32 Kişi/Gün Bugün : 104 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com