Işık Sürücü Kursu
İlk Yardım Bilgisi Deneme Testi 7
   
1 Aşağıdakilerden hangisi felaketlere ait ortak özelliklerdendir?
 
A Araç ve gereçlerin yanlış kullanılması
B İnsan hatalarından kaynaklanması
C Doğal kaynaklı olması
D Önlenebilir olması
   
2 Aşağıdakilerden hangileri trafik kazalarında can kaybını artırır?
I- İlk yardım eğitimine önem verilmemesi
II- Trafik kurallarına uyulmaması
III- Sürücü belgesini yanında bulundurmaması
 
A Yalnız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
3 Trafik kazasını gören sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
 
A Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
B Her durumda müdahale etmesi zorunludur.
C Sadece sağlık eğitimi alanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
D Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
   
4 İlk yardım nerede uygulanmaya başlanır?
 
A Hastanenin acil servisinde
B Sağlık ocağında
C Kaza yerinde
D Cankurtaranda
   
5 Yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
 
A Yakınları geldikten sonra
B Hiçbir müdahale yapılmadan önce
C Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
D Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
   
6 Kazaya müdahale ederken ilk yardımın birinci adımı nedir?
 
A Trafik ve can güvenliğinin sağlanmasıdır.
B Yaralının hemen araçtan çıkarılmasıdır.
C Yaralının hemen hastaneye taşınmasıdır.
D Tıbbi yardım istenmesidir.
   
7 Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımı yapanda mutlaka bulunmalıdır?
 
A Sakin ve tedbirli olmak
B Tıp eğitimi almış olmak
C Trafik görevlisi olmak
D İyi bir sürücü olmak
   
8 Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun tümünde faaliyet gösterir?
 
A Boşaltım sistemi
B Solunum sistemi
C Sindirim sistemi
D Dolaşım sistemi
   
9 Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesinde bulunur?
 
A Mide
B Akciğer
C Kalp
D Yemek borusu
   
10 İlk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
 
A Sürücünün isteğine
B Mevsim ve yol durumuna
C Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
D Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
   
11 Kaza sonucunda yaralı, araçta sıkışmamış ise en uygun hangi şekilde çıkartılmalıdır?
 
A Sadece sedye ile
B Bir kişi ile hemen
C Hekim gözetiminde, bir kişi ile
D Mümkünse üç kişi ile dikkatlice
   
12 Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?
 
A Kanın kalbe gelme hızının artması
B Vücut sıcaklığının yükselmesi
C Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
D Kandaki oksijen oranının düşmesi
   
13 Ağızdan ağıza suni solunumda hava miktarının yeterliliği nasıl anlaşılır?
 
A Nabız sayısının azalmasından
B Göğsünün yükselmesinden
C Vücut sıcaklığının azalmasından
D Yüzünün sararmasından
   
14 Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
 
A Deride kızarıklık
B Solunumun derinleşmesi
C Vücut sıcaklığının artması
D Hayati faaliyetlerin zayıflaması
   
15 Aşağıdakilerden hangisi şoka karşı alınacak önlemlerdendir?
 
A Hastanın bilincinin açık kalmasının sağlanması
B Hastanın derhal uyutulması
C Hastanın vücut sıcaklığının düşürülmesi
D Hastaya alkollü içecekler verilmesi
   
16 Şokta zamanla oluştuğu hâlde, bayılmada aniden meydana gelen belirti aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Nabzın güçlenmesi
B Bilinç kaybı
C Vücut sıcaklığında artma
D Ciltte kızarma
   
17 Aşağıdakilerden hangisi koma nedenlerinden değildir?
 
A Beyin kanaması
B Aşırı kan kaybı
C Birinci derece yanık
D Suda boğulma
   
18 Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
 
A Derinin kızarması
B Reflekslerin kaybolması
C Vücut sıcaklığının artması
D Göğüs hareketlerinin artması
   
19 Yaralanmalarda, yaralı bölgeye hangi pozisyon verilir?
 
A Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
B Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
C Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
D Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır.
   
20 Aşağıdakilerden hangisi, kafa içi yaralanma belirtilerindendir?
 
A Hırıltılı soluk alma
B Boyunda şişme
C Nabzın artması
D Hızlı hareket etme
   
21 Yanık yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Salça
B Alkol
C Buz
D Limon suyu
   
22 Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yakıcı maddeyi sulandırıp sürmek
B Kuru sargı bezi ile kapatmak
C Yara merhemi sürmek
D Bol su ile yıkamak
   
23 Aşağıdakilerden hangisi atelin tanımıdır?
 
A Kırık bölgesini hareketsiz hâle getiren düz nesnedir.
B Kanama durdurmaya yarayan emici ve renkli nesnedir.
C Pamuktan yapılmış bir çeşit sargı bezidir.
D Ağrı dindirici ilaçtır.
   
24 Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
 
A Tahta atel
B Tel atel
C Üçgen sargı
D İnce rulo sargı
   
25 Omurga yaralanmasına bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi görülebilir?
 
A Sürekli öksürme
B Hasar alan bölgeden aşağıda hissizlik
C İlgili bölgede fazla hareketlenme
D Solunum durması
   
26 Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa uygulanacak dıştaki atelin boyu ne kadar olmalıdır?
 
A Topukla diz arasına
B Topuktan koltuk altına
C Topuktan kalçaya
D Dizden kalçaya
   
27 Aşağıdakilerin hangisinde burkulma görülmez?
 
A El bileğinde
B Dizde
C Ayak bileğinde
D Topukta
   
28 Ülkemizde tıbbi yardım isteme telefon numarası hangisidir?
 
A 110
B 112
C 154
D 155
   
29 Sindirim yoluyla zehirlenen hasta kusuyorsa, aşağıdaki pozisyonlardan hangisine alınmalıdır?
 
A Yüz üstü yatış
B Sırt üstü yatış
C Oturuş
D Yan yatış
   
30 Donma aşamasına gelmiş kişiye aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 
A Şeker içeriği fazla, ılık içecekler verilmelidir.
B Kaynar su ile yıkanmalıdır.
C Karla ovularak masaj yapılmalıdır.
D İyice sarılarak uyutulmalıdır.

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042401 Ortalama : 289.31 Kişi/Gün Bugün : 87 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com