Işık Sürücü Kursu
İlk Yardım Bilgisi Deneme Testi 6
   
1 Kasıt unsuru olmaksızın meydana gelen insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen çoğunluğu doğal kaynaklı olan olaylara ne denir?
 
A İş kazaları
B Felaket
C Trafik kazaları
D Yıkım
   
2 Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
 
A Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
B Sürücünün soğuk havada araç kullanması
C Sürücünün seyir hâlinde cep telefonu kullanması
D Aracın arıza yapması
   
3 Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbiri almayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Hapis cezası
B Sürücü belgesinin geri alınması
C Para ve ceza puanı
D Trafikten men cezası
   
4 İnsan vücudunun bölünerek çoğalabilen en küçük yapı taşına ne ad verilir?
 
A Hücre
B Doku
C Organ
D Sistem
   
5 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biridir?
 
A Canlılığın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
B Salgın hastalıkların yayılmalarını önlemek
C İnsanların, hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak
D Vücut sistemlerinin daha rahat çalışmalarını sağlamak
   
6 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından değildir?
 
A Hızlı, sakin ve telaşa kapılmadan yapılmalıdır.
B İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
C İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
D Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
   
7 Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan organlardandır?
 
A Böbrek
B Mide
C Kalp
D Karaciğer
   
8 İlk yardımcı, yaralıları kaza yapan aracın içerisinden çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka değerlendirmelidir?
 
A Yaralıların üzerinde bulunan giysilerin özelliklerini
B Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığını
C Araç modelini
D Yaralıların cinsiyetlerini
   
9 Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulunur?
 
A Ağrı kesici ilaç
B Yara merhemi
C Üçgen sargı bezi
D Serum
   
10 Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
 
A Kollarının gövdeye paralel durmasına
B Ayak tarafından çıkarılmasına
C Baş - boyun - gövde hizasının korunmasına
D Baş tarafından çıkarılmasına
   
11 Hangi araçlarda ilk yardım çantası bulundurmak zorunludur?
 
A Her çeşit araçta
B Sadece büyük araçlarda
C Sadece şehir dışına günü birlik yolcu taşıyan motorlu araçlarda
D Motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda
   
12 Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
 
A Trafik denetimlerinde göstermek
B Kazalarda ilk yardımda kullanmak
C Araç muayenelerinde göstermek
D Araç donanımını tamamlamak
   
13 Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan hastanın, solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
 
A Çenenin kasılması
B Dilin geriye kayması
C Başın arkaya düşmesi
D Vücudun kasılması
   
14 Bak - Dinle - Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?
 
A Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
B Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C Kaç yaralının olduğuna bakılması
D Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
   
15 Solunum durduğunda dudaklar, tırnaklar ve parmak uçları neden morarır?
 
A Beyin hasar gördüğü için
B Dokulara oksijen gitmediği için
C Bağırsaklar çalışmadığı için
D İdrar yollarında tıkanıklık olduğu için
   
16 Bayılan hastaya soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyon verilir?
 
A Yan yatış
B Yüzükoyun yatış
C Yarı oturuş
D Sırt üstü yatış
   
17 Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya hangi pozisyon verilir?
 
A Sırt üstü yatırılır.
B Yüz üstü yatırılır.
C Yan yatırılır.
D Oturtulur.
   
18 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
 
A Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak
B Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak
C Kanayan yere sıcak uygulama yapmak
D Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek
   
19 Aşağıdakilerden hangisi şoka neden olan faktörlerdendir?
 
A Alkol almak
B Fazla uyumak
C Aşırı kanama
D Aşırı gürültü
   
20 Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
 
A Sırt üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş, ayaklar biraz yukarda, üstü örtülü
B Yüz üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş, ayaklar biraz aşağıda, üstü örtülü
C Yan yatış pozisyonunda ayaklar birbirine paralel
D Oturuş pozisyonunda baş öne eğilmiş ve dizler, diz kapaklarından katlanmış
   
21 Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
 
A Temiz hava almasını sağlamak
B Şok pozisyonuna almak
C Soğuk içecekler içirmek
D Duyu organlarını uyarmak
   
22 Hastanın çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
 
A Koma
B Şok
C Zehirlenme
D Hâlsizlik
   
23 Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Oturtulup, kulağına pamuk tıkanır.
B Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulağı pamukla tıkanır.
D Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
   
24 Ciltle birlikte cilt altı dokularının da yandığı yanıklarda, olay yerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Diş macunu sürülür.
B Alkollü su ile yıkanır.
C Yara merhemi sürülür.
D Buz tatbik edilir.
   
25 Kırıklarda atel uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Açık kırıklarda, küçük kemik kırıkları çıkarıldıktan sonra atel uygulanır.
B Kırık bölgesi hareketsiz hâle getirilir.
C Bişliği önlemek için atele alınan bölge yüksekte tutulur.
D Köprücük kemiği kırıklarında atel kullanılmaz.
   
26 Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
 
A Kafatası eklemlerinde
B Hareketli eklem yerlerinde
C Düz kemiklerde
D Uzun kemiklerin ortasında
   
27 Burkulmalarda ağrı ve şişliği azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 
A Buz konulmalıdır.
B Masaj yapılmalıdır.
C Soğuk su içirilmelidir.
D Turnike uygulanmalıdır.
   
28 Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
 
A Olay yerinin tam adresinin
B Yaralı sayısının
C Araçların hasar durumunun
D Yaralıların eğitim durumunun
   
29 Yaralıların taşınmasında en doğru taşıma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Bir kişi ile destek olarak taşıma
B İki kişi ile eller üstünde taşıma
C Bir kişi ile sırtta taşıma
D İki kişi ile sedyede taşıma
   
30 Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
 
A Kolunda yara ve kırık olan
B Kaburga kırığı olan
C Omurga kırığı olan
D Birinci derecede yanığı olan

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042466 Ortalama : 289.33 Kişi/Gün Bugün : 152 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com