Işık Sürücü Kursu
İlk Yardım Bilgisi Deneme Testi 5
   
1 Aşağıdakilerden hangisi felaketlere ait ortak özelliklerdendir?
 
A Doğal kaynaklı olması
B Araç ve gereçlerin yanlış kullanılması
C İnsan hatalarından kaynaklanması
D Önlenebilir olması
   
2 Aşağıdakilerden hangisiğ trafik kazalarının en önemli sebeplerindendir?
 
A Yolların bakımsızlığı
B Uyarı işaretlerinin yetersizliği
C Sürücülerin kural dışı araç kullanmaları
D Yolcularınğ sürücülerin dikkatini dağıtması
   
3 Bir trafik kazasını gören sürücünün müdahale açısından yasal sorumluluğu nedir?
 
A Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
B Her durumda müdahale etmesi zorunludur.
C Sadece sağlık eğitimi alanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
D Yalnızca olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.
   
4 Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
 
A Çevredeki bulaşıcı hastalıklara karşı dikkatli olmak için
B Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için
C Trafik kazalarında ilk müdahaleyi yapabilmek için
D Kendisinin ve yolcuların sağlığını korumak için
   
5 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
 
A Hayat kurtarmak
B Doğal yaşamın zarar görmesini engellemek
C Sakatlığı önlemek veya derecesini azaltmak
D Yaralının durumunun daha kötüye gitmesini engellemek
   
6 Bir yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
 
A Yakınları geldikten sonra
B Hiçbir müdahale yapılmadan önce
C Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
D Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
   
7 Kazaya müdahale ederken ilk yardımın birinci adımı nedir?
 
A Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
B Yaralının hemen araçtan dışarı çıkarılması
C Yaralının hemen hastaneye taşınması
D Tıbbi yardım istenmesi
   
8 Aşağıdakilerden hangisi omurların kırılmasıyla hasar görerek vücudun bir bölgesinde kalıcı felç oluşumuna yol açar?
 
A Beyin
B Kaburgalar
C Omurilik
D Atardamarlar
   
9 Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesi organlarındandır?
 
A Mide
B Akciğer
C Kalp
D Yemek borusu
   
10 İlk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
 
A Sürücünün isteğine
B Mevsim ve yol durumuna
C Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
D Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
   
11 Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
 
A Hızlı ve aceleci davranmaya
B Kaza yapan araca hasar verilmemesine
C Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
D Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
   
12 Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir?
 
A Suda boğulma
B Zehirli gazların solunması
C Birinci derece yanıklar
D Soluk yolunun tıkanması
   
13 Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada kırık yoksağ kanayan yere ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Kalpten aşağı seviyede tutmak
B Bası uygulamak
C Yara bandı yapıştırmak
D Soğuk su ile yıkamak
   
14 Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
 
A Solunumun aniden derinleşmesi
B Aşırı duyarlılık
C Deride kızarıklık
D Hayati faaliyetlerin zayıflaması
   
15 Aşağıdakilerden hangisi şoka karşıalınacak önlemlerdendir?
 
A Hastanın bilincinin açık kalmasının sağlanması
B Hastanın derhal uyutulması
C Hastanın vücut sıcaklığının düşürülmesi
D Hastaya alkollü içecekler verilmesi
   
16 Bayılma sırasında aşağıdakilerden hangisinin faaliyeti durur?
 
A Solunum sisteminin
B Hareket sisteminin
C Dolaşım sisteminin
D Sindirim sisteminin
   
17 Bayılıp kendine gelen kişiye aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Kalp masajı yapılır.
B Hemen hastaneye kaldırılır.
C Hemen ayağa kaldırılır.
D Yeterli süre dinlenmesi sağlanır.
   
18 Dış kalp masajındağ göğüs kemiğinin üzerine bastırılmasının amacı nedir?
 
A Akciğerlerinden hava çıkmasını sağlamak
B Hayati organlara kan gitmesini sağlamak
C Göğüs boşluğundaki kanamaları kontrol altına almak
D Çalışan kalbin daha güçlü kan pompalamasını sağlamak
   
19 Açık yaraya ilk yardım önlemi olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Merhem sürülür.
B Yaralıya şok pozisyonu verilir.
C Pamukla kapatılarak sıcak tutulur.
D Sargı bezi ile sarılarak dış etkilerden korunur.
   
20 Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Oturtulurğ kulağına pamuk tıkanır.
B Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulağa pamukla tampon yapılır.
D Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
   
21 Hangi yanıklar daha büyük ve belirgin iz bırakır?
 
A Birinci derece yanıklar
B İkinci derece yanıklar
C Üçüncü derece yanıklar
D Güneş yanıkları
   
22 Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yara merhemi sürmek
B Bol su ile yıkamak
C Yakıcı maddeyi sulandırıp sürmek
D Kuru sargı bezi ile kapatmak
   
23 Aşağıdakilerden hangisi atelin tanımıdır?
 
A Kırık bölgesini hareketsiz hâle getiren düz nesnedir.
B Kanama durdurmaya yarayan emici nesnedir.
C Pamuktan yapılmış bir çeşit sargı bezidir.
D Ağrı dindirici ilaçtır.
   
24 Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Kuvvetli masaj
B Sürekli buzla ovma
C Hareketsiz kalmasını sağlama
D Turnike uygulama
   
25 Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevkedilir?
 
A Yan yatış
B Yüz üstü yatış
C Sırt üstü yatış
D Oturuş veya yarı oturuş
   
26 Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
 
A Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
C Bulantı ve kusma olması
D Vücut sıcaklığının artması
   
27 Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
 
A Kafatası eklemlerinde
B Hareketli eklem yerlerinde
C Kısa kemiğin ortasında
D Uzun kemiğin ortasında
   
28 Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
 
A Yaralıların kimliklerini
B Yaralıların durumu ve sayısını
C Açık ve net adresi
D Kaza zamanını
   
29 Trafik kazası geçiren ağır yaralının cankurtarana hangi şekilde bindirilmesi doğrudur?
 
A Sedyeye yüzüstü yatırılmış olarak
B El ve ayaklarından tutularak
C Cankurtarana kadar yürütülerek
D Boyunluk takılmış ve sedyeye yatırılmış olarak
   
30 Güneş çarpmasında, hastada aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
 
A Aşırı hareketlilik
B Vücut sıcaklığında düşüş
C Deride gerginlik ve kuruluk
D Nabız sayısında azalma

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042376 Ortalama : 289.31 Kişi/Gün Bugün : 62 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com