Işık Sürücü Kursu
İlk Yardım Bilgisi Deneme Testi 3
   
1 Aşağıdakilerden hangisi kazalara en çok neden olur?
 
A Çevre şartları
B İklim şartları
C İnsanlar
D Araçlar
   
2 Ülkemizde en çok ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Trafik kazası
B İş kazası
C Spor kazası
D Ev kazası
   
3 Trafik kazalarında aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan sebeptir?
 
A Araç yapımındaki hata
B Alkollü araç kullanma
C Havanın yağışlı olması
D Yol yapımındaki hata
   
4 Kaza yerine ulaşan kurtarıcının ilk olarak yapması gereken nedir?
 
A Yaralıları belirlemelidir.
B Kazayı yetkililere haber vermelidir.
C Yaralıları araçtan çıkarmalıdır.
D Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamalıdır.
   
5 Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan organdır?
 
A Böbrek
B Kalp
C Mide
D Karaciğer
   
6 İlk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
 
A Sürücünün isteğine
B Mevsim ve yol durumuna
C Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
D Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
   
7 Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
 
A Kollarının gövdeye paralel durmasına
B Ayak tarafından çıkarılmasına
C Baş tarafından çıkarılmasına
D Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına
   
8 Solunum durması hangi yöntemle tespit edilir?
 
A Gez - Göz - İzle yöntemi
B İlk - Son - Say yöntemi
C Bak - Dinle - Hisset yöntemi
D Hipokrat Yöntemi
   
9 İlk yardım yapan kişi hareketsiz yatan hastanın ağız kısmına yanağını yaklaştırarak tutuyor.
Bu uygulama ile hastanın hangi durumu kontrol edilir?
 
A Soluğu
B Vücut sıcaklığı
C Solunum sayısı
D Şok durumu
   
10 Bayılan hastaya soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyon verilir?
 
A Yüzükoyun yatış
B Yan yatış
C Yarı oturuş
D Sırt üstü yatış
   
11 Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kişinin, soluk yolu nasıl açılır?
 
A Yan yatırıp omuzları arasına vurularak
B Ağızdan ağıza suni solunum yapılarak
C Yüz üstü yatırıp bel kısmına vurularak
D Sırt üstü yatırıp karnına vurularak
   
12 Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
 
A 10 dakika
B 15 dakika
C Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
   
13 Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?
 
A Sırt üstü yatırılır.
B Oturtulur.
C Yan yatırılır.
D Yüz üstü yatırılır.
   
14
Omuz ve boyundaki kanamalarda şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır?
 
A Köprücük
B Çene altı
C Şakak
D Kasık
   
15 Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan yöntemdir?
 
A Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak
B Kanayan yere sıcak uygulama yapmak
C Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek
D Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak
   
16 Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
 
A Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
B Tıbbi birimleri haberdar etmek
C Bilincini açık tutmaya çalışmak
D Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
   
17 Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde kaç dakikada bir gevşetme uygulanmalıdır?
 
A 1-2 dakika
B 5-10 dakika
C 15-20 dakika
D 30-40 dakika
   
18 İç kanaması olan şok durumundaki hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Üzeri açık olacak şekilde sırt üstü yatırılır.
B Ağızdan ağıza suni solunum yapılır.
C Bolca ılık içecekler içirilir.
D Bilincinin açık kalması için çaba gösterilir.
   
19 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
 
A Bilinçsiz ve hareketsiz uyku hâli
B Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
C Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
D Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
   
20 Kalp masajı yapılacak olan hasta hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?
 
A Yan yatış pozisyonundağ sert zemine
B Sırt üstüğ sert zemine
C Yüz üstüğ yumuşak zemine
D Yarı oturur pozisyondağ yumuşak zemine
   
21 Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
 
A Bilinç kaybı olan
B Solunum güçlüğü olan
C Kalbi duran (5 dakika içinde)
D Nabız sayısı düşük olan
   
22 Açık yaraya, ilk yardım önlemi olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Merhem sürülür.
B Yaralıya şok pozisyonu verilir.
C Pamukla kapatılarak sıcak tutulur.
D Sargı bezi ile sarılarak dış etkilerden korunur.
   
23 Aşağıdaki belirtilerğ hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür?
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
 
A Baş
B Göğüs
C Karın
D Omurga
   
24 Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
B Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
D Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
   
25 Aşağıdakilerden hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
 
A Mide
B Akciğer
C Karaciğer
D Dalak
   
26 Aşağıdakilerden hangisinin yanık yarası üzerine uygulanması doğru olur?
 
A Temizğ soğuk ve ıslak sargı bezi ile örtmek
B Tentürdiyotlu pamukla kapatmak
C Diş macunu sürmek
D Oksijenli su ile yıkamak
   
27 Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
 
A Yan yatış
B Yüz üstü yatış
C Oturuş veya yarı oturuş
D Sırt üstü yatış
   
28 Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
 
A Yazılı, sözlü ve hareketli
B Kısa, öz ve anlaşılır
C Ayrıntılığ detaylı ve uzun
D Şifreli ve gizli
   
29 Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıl olmalıdır?
 
A İnerken başı aşağıdağ çıkarken başı yukarıda
B İnerken başı yukarıdağ çıkarken başı aşağıda
C İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D İnerken ve çıkarken başı yukarıda
   
30 Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?
 
A Sıcak içecekler verilir.
B Sıcak duş yaptırılır.
C Vücudu serinletilir.
D Üstü örtülerek terlemesi sağlanır.

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042358 Ortalama : 289.3 Kişi/Gün Bugün : 44 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com