Işık Sürücü Kursu
İlk Yardım Bilgisi Deneme Testi 2
   
1 Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliktir?
 
A Önceden tahmin edilebilme
B Doğal olaylardan olma
C Genellikle çevreyi etkileme
D Önlemlere bağlı olarak azalabilme
   
2 Ülkemizdeğ en çok ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Trafik kazası
B İş kazası
C Spor kazası
D Ev kazası
   
3 Trafik kazasını gören bir sürücünün kazaya müdahale etmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Sürücünün isteğine bağlıdır.
B Her durumda zorunludur.
C Sadece resmî görevli araç sürücüler zorunludur.
D Sadece ağır araç sürücüleri zorunludur.
   
4 Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının ilk olarak yapması gereken nedir?
 
A Yaralıları belirlemelidir.
B Kazayı yetkililere haber vermelidir.
C Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamalıdır.
D Yaralıları araçtan çıkarmalıdır.
   
5 Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesinde bulunur?
 
A Mide
B Akciğer
C Kalp
D Yutak
   
6 Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanmasıdır.
B Motorun durdurulup aracın sabitlenmesidir.
C Aracın kapılarının açılmaya çalışılmasıdır.
D Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesidir.
   
7 Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
 
A Kollarının gövdeye paralel durmasına
B Ayak tarafından çıkarılmasına
C Baş - boyun - gövde hizasının bozulmamasına
D Baş tarafından çıkarılmasına
   
8 Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
 
A Trafik denetimlerinde göstermek
B Kazalarda ilk yardımda kullanmak
C Araç muayenelerinde göstermek
D Araç donanımını tamamlamak
   
9 Solunum durması hangi yöntemle tespit edilir?
 
A Gez - Göz - İzle yöntemi
B İlk - Son - Say yöntemi
C Bak - Dinle - Hisset yöntemi
D Hipokrat Yöntemi
   
10 Bayılan hastaya soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyon verilir?
 
A Yan yatış
B Yüzükoyun yatış
C Yarı oturuş
D Sırtüstü yatış
   
11 Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?
 
A Sırtüstü yatırılır.
B Yüzüstü yatırılır.
C Yan yatırılır.
D Oturtulur.
   
12 Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.
Bu yöntemin hangi durumda uygulanması sakıncalıdır?
 
A Çöken kırık kemik üzerine
B Boyun bölgesine
C Baş ve yüz bölgesine
D Kol ve bacak üzerine
   
13 Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa ne olur?
 
A Atardamarlardan nabız hissedilemez.
B Beyin kanaması riski artar.
C Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
D Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
   
14 El bileği ile dirsek arasındaki büyük bir dış kanamayı durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Omuz üzerine basınç uygulamak
B Kanayan yere merhem sürmek
C Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
D Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
   
15 Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir?
 
A Solunumun derin olması
B Deride kuruluk
C Aşırı hareketlenme
D Yüzün sararması
   
16 Hangi durumdaki hastağ sırtüstü yatırılıp bacakları bir süre yukarıda tutulduktan sonra şok pozisyonunda bekletilir?
 
A Karın yaralanması olan
B Baygın durumda olan
C Egzoz gazından zehirlenen
D Göğüs yaralanması olan
   
17 Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
 
A Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi
B Solunumun sık ve yüzeysel olması
C Kan basıncının artması
D Vücut sıcaklığının artması
   
18 Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
 
A Bilinç kaybı olan
B Solunum güçlüğü olan
C Kalbi duran (5 dakika içinde)
D Nabız sayısı düşük olan
   
19 Yaralının göğüs kafesine batan cisim duruyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Batan cisme dokunmadan yara kenarları sarılarak sevk edilir.
B Kalp masajı ve suni solunum uygulanır.
C Olay yerine hekimin gelip müdahale etmesi beklenir.
D Yara yerindeki cisim yakılarak hemen çıkarılır ve sarılır.
   
20 Ciltle birlikte cilt altı dokularının dayandığı yanıklarda olay yerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Salça sürülür.
B Alkollü su ile yıkanır.
C Yara merhemi sürülür.
D Soğuk su tatbik edilir.
   
21 Kırıklarda ilk yardım sırasında atel uygulamasının amacı nedir?
 
A Taşıma esnasında yaralının düşmesini önlemek
B Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
C Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
D Yaralının şoka girmesini önlemek
   
22 Omurga yaralanmalarında yaralı sedyede nasıl sevk edilir?
 
A Oturtularak
B Yan yatırılarak
C Yüzüstü yatırılarak
D Sırtüstü yatırılarak
   
23 Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa uygulanacak dıştaki atelin boyu ne kadar olmalıdır?
 
A Topukla diz arasına kadar
B Topuktan koltuk altına kadar
C Topuktan kalçaya kadar
D Dizden kalçaya kadar
   
24 Burkulmalarda ağrı ve şişliği azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 
A Buz konulmalıdır.
B Masaj yapılmalıdır.
C Soğuk su içirilmelidir.
D Turnike uygulanmalıdır.
   
25 Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
 
A Yazılı sözlü ve hareketli
B Ayrıntılı detaylı ve uzun
C Kısa öz ve anlaşılır
D Şifreli ve gizli
   
26 Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 
A Ayağında çıkık olan
B Solunum zorluğu çeken
C Birinci derecede yanığı olan
D Turnike uygulanan
   
27 Sindirim yoluyla zehirlenen hasta kusuyorsa aşağıdaki pozisyonlardan hangisine alınır?
 
A Yüzüstü yatış
B Yan yatış
C Oturuş
D Sırtüstü yatış
   
28 Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?
 
A Boşaltım yolu ile
B Dolaşım yolu ile
C Sindirim yolu ile
D Solunum yolu ile
   
29 Bir kişinin elektrik akımından kurtarılması esnasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
 
A Çıplak elleğ ıslak metal malzemelere dokunması sağlanır.
B Elektrik akımını kesmeyle vakit kaybetmeden kişi çıplak elle çekilerek kurtarılır.
C Kuru tahta veya plastik malzeme kullanılarak yaralı elektrik akımından uzaklaştırılır.
D Yaralının metal bir yüzeyle teması sağlanır.
   
30 Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?
 
A Kendini üstün görmek
B Paylaşmayı bilmek ve uygulamak
C Kendi kendine kurallar koymak
D Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042441 Ortalama : 289.33 Kişi/Gün Bugün : 127 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com