Işık Sürücü Kursu
İlk Yardım Bilgisi Deneme Testi 10
   
1 Kırıklar neden sabitlenmelidir?
 
A Kırık kemik uçlarının organlara zarar vermesini engellemek için
B Kırık bölgesinin daha rahat hareket ettirilmesi için
C Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek için
D Üşümeyi engellemek için
   
2 Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?
 
A Boşaltım yolu ile
B Dolaşım yolu ile
C Sindirim yolu ile
D Solunum yolu ile
   
3 Ön kol kemiği kırıklarında, atelle tespit işleminde ön kol, boyna nasıl asılır?
 
A Kol ile 90 derecelik açı yapacak şekilde
B Kol ile 45 derecelik açı yapacak şekilde
C Parmak uçları yukarı bakacak şekilde
D Boyundan yukarı olacak şekilde
   
4 Omurga yaralanmalarında yaralı sedyede nasıl sevk edilir?
 
A Oturtularak
B Yan yatırılarak
C Sırt üstü yatırılarak
D Yüz üstü yatırılarak
   
5 Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir?
 
A Solunumun derin olması
B Deride kuruluk
C Aşırı hareketlenme
D Yüzün sararması
   
6 Baygın durumdaki kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Tokat atma
B Sıcak içecek verme
C Duyu organlarını uyarma
D Vücut sıcaklığını düşürme
   
7 Aşağıdakilerin hangisinde oluşan kırıklar felce neden olabilir?
 
A Kaburgada
B Omurgada
C Bacakta
D El bileğinde
   
8 En hafif olup, iz bırakmayan yanıklar aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Birinci derece yanıklar
B İkinci derece yanıklar
C Üçüncü derece yanıklar
D İkinci ve üçüncü derece yanıklar
   
9 Yanık bölgesinin sıcaklığını azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A Hastaya ateş düşürücü ilaç verilir.
B Yanık yere soğuk su veya buz tatbik edilir.
C Hasta önce soğuk, sonra sıcak suyla banyo yaptırılır.
D Yanık yere kolonya sürülür.
   
10 Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
 
A Eklem bağlarının kopması
B Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi
C Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmas
D Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
   
11 Aşağıdakilerden hangisinde, vakit kaybetmeden suni solunum ve gerekiyorsa kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır?
 
A Suda boğulmada
B Sıcak çarpmasında
C Gıda zehirlenmesinde
D Kaburga kemiklerinin kırılmasında
   
12 Baş yaralanmaları sebebiyle bayıldıktan bir süre sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
B Başı sıcak su ile yıkanır.
C Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
D En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
   
13 Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel uygulamalardandır?
 
A Soğuk su içirmek
B Kanama varsa şoka karşı önlem almak
C Yaraya merhem sürmek
D Yaralı bölge altta kalacak şekilde yatırmak
   
14 Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
 
A Kısa, öz ve anlaşılır
B Ayrıntılı, detaylı ve uzun
C Yazılı, sözlü ve hareketli
D Şifreli ve gizli
   
15 Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbirleri almayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Hapis cezası
B Para ve ceza puanı
C Sürücü belgesinin geri alınması
D Trafikten men cezası
   
16 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında etkili olan çevre faktörlerinden değildir?
 
A Yolun bakımsız oluşu
B Kaldırımların yetersizliği
C Uyarı işaretlerinin yetersizliği
D Eski ve yetersiz araçların kullanılması
   
17 Kazalara en çok aşağıdakilerden hangisi neden olur?
 
A Çevre şartları
B İklim şartları
C İnsanlar
D Araçlar
   
18 Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
 
A Kollarının gövdeye paralel durmasına
B Ayak tarafından çıkarılmasına
C Baş tarafından çıkarılmasına
D Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
   
19 Aşağıdakilerden hangisi şoka neden olan faktörlerdendir?
 
A Alkol alma
B Fazla uyuma
C Aşırı kanama
D Aşırı gürültü
   
20 Kaza yerinde yaralının araçtan çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
B Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
C Aracın kapılarının açılmaya çalışılması
D Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
   
21 Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
 
A Sindirime yardımcı olmak
B Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C Vücut sıcaklığını düşürmek
D Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
   
22 Aşağıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?
I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını koruyabilmek
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
 
A I - II
B I – III
C II - III
D I - II - III
   
23 Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?
 
A Sıcak içecekler verilir.
B Vücudu serinletilir.
C Sıcak duş yaptırılır.
D Üstü örtülerek terlemesi sağlanır.
   
24 Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan organlardandır?
 
A Böbrek
B Mide
C Kalp
D Karaciğer
   
25 Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
 
A Kaburga kemiklerinin
B Pazı kemiğinin
C Uyluk kemiğinin
D Kaval kemiğinin
   
26 Aşağıdakilerden hangisi solunum durması belirtilerindendir?
 
A Nefes alıp vermenin hızlanması
B Göğüs hareketlerinin olmaması
C Kalp atışının hızlanması
D Göz bebeklerinin küçülmesi
   
27 Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya hangi pozisyon verilir?
 
A Sırt üstü yatırılır.
B Yüz üstü yatırılır.
C Oturtulur.
D Yan yatırılır.
   
28 Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde, çevre imkânlarından yararlanılarak yapılan geçici müdahaleye ne denir?
 
A Rehabilitasyon
B Fizik tedavi
C Muayene
D İlk yardım
   
29 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biridir?
 
A Canlılığın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
B Salgın hastalıkların yayılmalarını önlemek
C İnsanların hasta oldukları dönemi rahat geçirmelerini sağlamak
D Vücut sistemlerinin daha rahat çalışmalarını sağlamak
   
30 Kaza yerine ulaşan kurtarıcının ilk olarak yapması gereken nedir?
 
A Yaralıların belirlemesi
B Kazayı yetkililere haber vermesi
C Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlaması
D Yaralıların araçtan çıkarılması

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042348 Ortalama : 289.3 Kişi/Gün Bugün : 34 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com