Işık Sürücü Kursu
İlk Yardım Bilgisi Deneme Testi 1
   
1 Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
 
A Aracını kullandığı yolun bozuk olması
B Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C Seyir hâlinde iken cep telefonu kullanması
D Aracının arıza yapması
   
2 Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbirleri almayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Ağır hapis cezası
B Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
C Trafikten men cezası
D Para ve puan cezası
   
3 Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır?
 
A Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek
B Yaralı durumunun kötüye gitmesini önlemek
C Yaralıya uygulanacak ilaçları belirlemek
D Çevrede bulunan yerleşim birimlerini belirlemek
   
4 Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
 
A Sakin ve tedbirli olmak
B Sağlık personeli olmak
C Trafik görevlisi olmak
D İyi bir sürücü olmak
   
5 Aşağıdakilerden hangisi tüm vücutta faaliyet gösterir?
 
A Solunum sistemi
B Dolaşım sistemi
C Sindirim sistemi
D Boşaltım sistemi
   
6 Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
 
A Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
B Hiç zaman kaybetmeden, hemen
C Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
D Aracın kontak anahtarı kapatıldıktan sonra
   
7 Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
 
A Hızlı ve aceleci davranmaya
B Kaza yapan araca hasar verilmemesine
C Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
D Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
   
8 Aşağıdakilerin hangisinde ilk yardım çantasını bulundurmak zorunludur
 
A İş makinesinde
B Motosiklette
C Motorlu bisiklette
D Otomobilde
   
9 Aşağıdakilerden hangisi solunum durması belirtilerindendir?
 
A Nefes alıp vermenin hızlanması
B Kalp atışının hızlanması
C Göğüs hareketlerinin olmaması
D Göz bebeklerinin küçülmesi
   
10 Bebeklere suni solunum nasıl yapılır?
 
A Büyüklere uygulandığı gibi
B Bebeğin sırtına vurarak
C Sırtüstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak
D Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek
   
11 Hangi damar kanaması fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte olur?
 
A Atardamar
B Kılcal damar
C Toplardamar
D Toplardamar ve kılcal damar
   
12

Omuz ve boyundaki kanamalarda, şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır?
 
A Çene altı
B Köprücük
C Şakak
D Kasık
   
13 Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?
 
A Diz kapağının olduğu bölge
B Diz ile ayak arası
C Diz ile kalça arası
D Ayak bileğinin alt kısmı
   
14 Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
 
A Vücut sıcaklığının hızla düşmesi
B Cildin kuru ve sıcak olması
C Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
D Derinin önce kül rengini alması, sonra da morarması
   
15 Bayılma sırasında aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
 
A Sindirim sisteminin
B Solunum sisteminin
C Dolaşım sisteminin
D Hareket sisteminin
   
16 Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
 
A Bilinçsiz ve hareketsiz uyku hâli
B Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
C Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
D Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
   
17 Hangi durumdaki hastaya, göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
 
A Kalbi düzensiz çalışan
B Kalbi duran
C Solunumu düzensiz olan
D Solunumu duran
   
18 Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
B Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
D Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
   
19 Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
 
A Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
B Boynuna atel bağlanıp, oturur şekilde
C Boyun ağrılarını dindirici ilaç verdikten sonra
D Boynu sağa doğru bükük ve oturur şekilde
   
20 Aşağıdakilerden hangisinin yanık yarası üzerine uygulanması doğru olur?
 
A Oksijenli su ile yıkamak
B Tentürdiyotlu pamukla kapatmak
C Diş macunu sürmek
D Temiz, soğuk ve ıslak sargı bezi ile örtmek
   
21 Kırıklar neden tespit edilmelidir?
 
A Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek için
B Kırık bölgesinin daha rahat hareket ettirilmesi için
C Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek için
D Kırık bölgesine dikkat çekmek için
   
22 Köprücük kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
 
A Yan yatış
B Oturuş
C Yüzüstü yatış
D Sırtüstü yatış
   
23 Aşağıdakilerin hangisinde oluşan kırıklar, felce neden olabilir?
 
A Omurgada
B Kaburgada
C Bacakta
D El bileğinde
   
24 Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
 
A Eklem bağlarının kopmasıdır.
B Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir.
C Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır.
D Eklem çevresindeki derinin zedelenmesidir.
   
25 Aşağıdakilerden hangisi, çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
 
A Hasta, çıkan bölgenin üzerine yatırılır.
B Çıkan bölgenin hareketsizliği sağlanarak hemen hekime sevk edilir.
C Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulanır.
D Çıkan bölgenin üzerine sıcak masaj yapılır.
   
26 Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
 
A Yazılı, sözlü ve hareketli
B Ayrıntılı, detaylı ve uzun
C Kısa, öz ve anlaşılır
D Şifreli ve gizli
   
27 Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
 
A Ağır kanamalı olan
B Ölmüş olan
C Ayağında kırık olan
D Orta derecede ezik yarası olan
   
28 Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıl olmalıdır?
 
A İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda
B İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C İnerken ve çıkarken başı yukarıda
D İnerken ve çıkarken başı aşağıda
   
29 Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?
 
A Boşaltım yolu ile
B Dolaşım yolu ile
C Sindirim yolu ile
D Solunum yolu ile
   
30 Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım önlemlerindendir?
 
A Tuzlu ayran içirmek
B Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
C Vücuda sıcak ve hızlı masaj yapmak
D Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak

 
Işık Sürücü Kursu Tüm Hakları Saklıdır © 2023
  Toplam Ziyaret : 1042351 Ortalama : 289.3 Kişi/Gün Bugün : 37 Kişi/Gün
Web Tasarım : Vizly.Com